Helix ry:n viralliset arvot

Päivitetty yhdistyksen vuosikokouksessa helmikuussa 2021.
Arvot ohjaavat kaikkea toimintaa ja päätöksentekoa.

1. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
• Helix ry kannattaa sukupuolten välistä ja yhteiskunnallisesta asemasta riippumatonta tasa-arvoa. Yhdistys vastustaa rasismia sekä seksuaali-, sukupuoli- ja muiden vähemmistöjen syrjintää.

2. Luonnonsuojelu, kestävä kehitys ja ilmastonmuutoksen torjunta
• Helix ry kannattaa luonnonsuojelua, kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Yhdistys ottaa nämä asiat huomioon myös omassa toiminnassaan ympäristöohjelman mukaisesti.

3. Tiede ja faktat edellä
• Helix ry:n toiminnassa, kannanotoissa ja julkaisuissa tiede ja faktat ovat etusijalla. Misinformaatiolla ja salaliittoteorioilla ei ole paikkaa yhdistyksessä.

4. Rehellisyys, vastuullisuus ja avoimuus
• Rehellisyys, vastuullisuus ja avoimuus ovat Helix ry:n toimintaa ohjaavat kulmakivet niin hallituksen kuin muidenkin toimihenkilöiden osalta.

Huom! Arvot eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Jokainen kohta on yhtä merkityksellinen.