Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Järjestö ja jäsenyys » Ympäristöohjelma

Ympäristöohjelma


Hyväksytty hallituksen kokouksessa 4/2020

Helix ry – Ympäristöohjelma


Tavoitteet

Ympäristöohjelman tarkoitus on ohjata Helix ry:n toimintaa seuraamaan jäsentensä hyväksymiä ympäristöperiaatteita. Tavoitteena on minimoida toiminnan kielteiset ympäristövaikutukset hankaloittamatta järjestön ja sen toimijoiden arkipäivää. Helix ry pyrkii myös tuomaan esille jäsentensä ympäristöperiaatteet Pupu-klusterin toimintaan.

Ohjelma keskittyy lähinnä arkipäivän ympäristötekoihin eikä pyri olemaan kaiken kattava. Vanhoja hyväksi havaittuja toimintamalleja jatketaan ja uusia tapoja otetaan käyttöön. Järjestön jäsenten innokkuus ja kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on vaihtelevaa, joten ohjelmassa pyritään löytämään järjestöllemme sopivat tavoitteet, joihin järjestön toimijat ovat valmiit sitoutumaan.


Viikin opiskelijahuone

Helix ry:llä on opiskelijahuone Viikin kampuksen Biokeskus 1:ssä. Opiskelijahuoneella vältetään turhan jätteen tuottamista, kierrätetään jätteet ja pyritään minimoimaan sähkönkäyttö. Opiskelijahuoneen välipalatarjontaa kehitetään Reilun kauppaa ja ympäristöystävällisiä tuotteita suosivaan suuntaan.


Jätteen kierrätys ja jätteen määrän minimoiminen

Opiskelijahuoneella on kierrätysastiat biojätteelle, kartongille, paperille, metallille, lasille, muoville, sekajätteelle sekä tölkeille ja pulloille. Opiskelijahuoneen käyttäjiä opastetaan kierrätykseen kyltein ja jäteastioiden merkitsemisellä. Hankittaessa opiskelijahuoneelle huonekaluja, laitteita tai muita esineitä pyritään löytämään sopiva tavara käytettynä.


Energian säästäminen

Energiaa säästetään sammuttamalla sähkölaitteet yön ajaksi. Viimeisenä opiskelijahuoneelta lähtevä huolehtii laitteiden ja valojen sammuttamisesta. Tästä muistutetaan oven vieressä olevalla kyltillä. Uusia laitteita hankittaessa huomioidaan laitteiden energiankulutus.


Astiat

Opiskelijahuoneella voi nauttia ilmaiseksi kahvia ja teetä sekä ostaa välipaloja. Tarjolla on mukeja ja muita astioita, joita opiskelijahuoneen käyttäjät voivat lainata. Lähellä on useita vesipisteitä, joten astiat on helppo tiskata. Yleisenä periaatteena opiskelijahuoneella ja järjestön tapahtumissa pidetään kertakäyttöastioiden käytön välttämistä.


Illanvietot

Helix järjestää jäsenilleen runsaasti erilaisia juhlia ja muita tapahtumia. Erityisesti sitsien ja muiden ruokatarjoilua sisältävien juhlien kohdalla kiinnitetään huomiota ruoan ympäristövaikutuksiin, ja ruoat ovat pääosin vegaanisia.


Astiat

Juhlajärjestelyissä pyritään pitämään kiinni kertakäyttöastioiden välttämisestä. Helix järjestää sitsinsä useimmiten Uuden ylioppilastalon Alina-salissa. Tällöin astiat lainataan tai vuokrataan Uuden ylioppilastalon järjestöiltä, joten niitä ei tarvitse kuljettaa kaukaa. Viikissä mahdollisesti järjestettävien tapahtumien astiat pyritään lainaamaan tai vuokraamaan lähempää, tai tuomaan paikalle itse.


Muu toiminta


Ekskursiot ja muut matkat

Matkustamisessa suositaan joukkoliikennettä. Tämä toteutuu automaattisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla ekskursioilla. Myös pidemmillä retkillä yritetään suosia ympäristöystävällistä liikkumistapaa, kuten junaa. Jos kohteeseen ei ole mahdollista tai on liian hankalaa matkustaa joukkoliikenteellä, järjestetään kimppakyytejä. Täten pyritään minimoimaan käytettävien yksityisautojen määrä.


Tiedotus ja julkaisutoiminta

Helix ry:n tiedotus tapahtuu enimmäkseen sähköisesti sähköpostilistan ja verkkosivujen kautta, mikä säästää paperia. Järjestön ainoa säännöllinen julkaisu, Vapaa Radikaali-lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Lehti painetaan ympäristömerkin käyttöön oikeutetussa painotalossa.


Kompensointi

Toiminnasta aiheutuvat haitat ja päästöt pyritään ilmastokompensoimaan resurssien puitteissa.


Ympäristövastaava

Helixillä on nimetty ympäristövastaava tai ympäristövastaavat. Tämä/nämä huolehtivat ympäristöasioiden huomioimisesta järjestön toiminnassa, kehittävät ja päivittävät ympäristöohjelmaa, tiedottavat jäsenistöä ympäristöasioista ja mahdollisesti järjestävät ympäristöaiheisia tapahtumia.