Ympäristöohjelma


 

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5/2013

Tavoitteet

Ympäristöohjelman tarkoitus on luoda Helix ry:n toimintaan aktiivien yleisesti hyväksymiä ympäristöasioita koskevia periaatteita. Tavoitteena on minimoida toiminnan kielteiset ympäristövaikutukset hankaloittamatta järjestön ja sen toimijoiden arkipäivää.

Ohjelma keskittyy lähinnä arkipäivän ympäristötekoihin eikä pyri olemaan kaiken kattava. Vanhoja hyväksi havaittuja toimintamalleja jatketaan ja uusia tapoja otetaan käyttöön. Järjestön jäsenten innokkuus ja kiinnostus ympäristöasioita kohtaan on vaihtelevaa, joten ohjelmassa pyritään löytämään järjestöllemme sopivat tavoitteet, joihin järjestön toimijat ovat valmiit sitoutumaan.

Viikin opiskelijahuone

Helixillä on opiskelijahuone Viikin Biokeskus 2:ssa. opiskelijahuoneella vältetään turhan jätteen tuottamista, kierrätetään jätteet, ja säästetään energiaa.

Jätteen kierrätys ja jätteen määrän minimoiminen
Opiskelijahuoneella on kierrätysastiat biojätteelle, kartongille ja pahville, paperille, metallille, lasille, energiajakeelle sekä sekajätteelle. Lisäksi pullojen ja tölkkien kierrätys toimii moitteettomasti. opiskelijahuoneen käyttäjiä opastetaan kierrätykseen kyltein ja jäteastioiden merkitsemisellä. Hankittaessa opiskelijahuoneelle huonekaluja, laitteita tai muita esineitä pyritään löytämään sopiva tavara käytettynä.

Energian säästäminen

Energiaa säästetään sammuttamalla sähkölaitteet yön ajaksi. Viimeisenä opiskelijahuoneelta lähtevä huolehtii laitteiden ja valojen sammuttamisesta. Tästä muistutetaan oven vieressä olevalla kyltillä. Uusia laitteita hankittaessa huomioidaan laitteiden energiankulutus.

Astiat

Opiskelijahuoneella voi nauttia ilmaiseksi kahvia ja teetä sekä ostaa välipaloja. Kertsillä on mukeja ja muita astioita, joita opiskelijahuoneen käyttäjät voivat lainata. Lähellä on useita vesipisteitä, joten astiat on helppo tiskata. Yleisenä periaatteena opiskelijahuoneella pidetään kertakäyttöastioiden käytön välttämistä.

Paperin säästäminen

Opiskelijahuoneella on tulostin. Paperia säästetään välttämällä turhaa tulostamista ja tästä ohjeistetaan tulostimesta löytyvällä lapulla. Tulostimessa on myös ohjeet kaksipuoliseen tulostamiseen.

Uuden ylioppilastalon opiskelijahuone (Viikki-klusteri)

Helix jakaa Uudella ylioppilastalolla opiskelijahuoneen eli ns. Viikki-klusterin 13 muun järjestön kanssa. Tässä tilassa noudatetaan Uuden ylioppilastalon yleisiä jätteiden kierrätysohjeita. Helix pyrkii osaltaan edistämään ympäristönäkökohtien huomioimista Viikki-klusterin käyttäjien keskuudessa ja tilatoimikunnan välityksellä hankintoja tehtäessä.

Illanvietot

Helix järjestää jäsenilleen runsaasti erilaisia juhlia ja muita tapahtumia. Erityisesti sitsien ja muiden ruokatarjoilua sisältävien juhlien kohdalla kiinnitetään huomiota ruoan ympäristövaikutuksiin.

Jätteiden kierrätys

Pullojen ja tölkkien kierrätys toimii hienosti ja on jäsenille itsestäänselvyys. Myös esimerkiksi syntynyt biojäte ja pakkausmateriaalit kierrätetään mahdollisuuksien mukaan oikein.

Astiat

Juhlajärjestelyissä pyritään pitämään kiinni kertakäyttöastioiden välttämisestä. Helix järjestää sitsinsä useimmiten Uuden ylioppilastalon Alina-salissa. Tällöin astiat lainataan tai vuokrataan Uuden ylioppilastalon järjestöiltä, joten niitä ei tarvitse kuljettaa kaukaa. Viikissä mahdollisesti järjestettävien tapahtumien astiat pyritään lainaamaan tai vuokraamaan lähempää, esimerkiksi BOA ry:ltä.

Muu toiminta

Ekskursiot ja muut matkat
Matkustamisessa suositaan joukkoliikennettä. Tämä toteutuu automaattisesti pääkaupunkiseudulle suuntautuvilla ekskursioilla. Myös pidemmillä retkillä yritetään suosia ympäristöystävällistä liikkumistapaa, kuten junaa. Jos kohteeseen ei ole mahdollista tai on liian hankalaa matkustaa joukkoliikenteellä, järjestetään kimppakyytejä. Täten pyritään minimoimaan käytettävien yksityisautojen määrä.

Tiedotus ja julkaisutoiminta
Helixin tiedotus tapahtuu enimmäkseen sähköisesti sähköpostilistan ja verkkosivujen kautta, mikä säästää paperia. Järjestön ainoa säännöllinen julkaisu, Vapaa Radikaali-lehti ilmestyy neljästi vuodessa. Lehti painetaan ympäristömerkin käyttöön oikeutetussa painotalossa.

Ympäristövastaava
Helixillä on nimetty ympäristövastaava. Tämä huolehtii ympäristöasioiden huomioimisesta järjestön toiminnassa, kehittää ja päivittää ympäristöohjelmaa, tiedottaa jäsenistöä ympäristöasioista ja mahdollisesti järjestää ympäristöaiheisia tapahtumia.