Siirry suoraan sisältöön
Etusivu » Järjestö ja jäsenyys » Virat

Virat

 

Puheenjohtaja
The Boss. Kutsuu koolle hallituksen kokoukset sekä ainejärjestön vaali- ja vuosikokoukset. Laatii esityslistat kokouksiin ja johtaa puhetta. Työmäärä käänteisessä suhteessa delegointikyvyn kanssa. Tämä pesti tulee joka tapauksessa teettämään jonkin verran hommia, etenkin sellaisia jotka eivät näy suoraan jäsenistölle. Toimii vpj:n kanssa yhdistyksen tietosuojavastaavana.

 

Varapuheenjohtaja
Työmäärä samassa suhteessa puheenjohtajan delegointikyvyn kanssa. Eli vpj tekee hommat, joita pj ei ehdi/kykene hoitamaan sekä tilanteen niin vaatiessa toimii itse puheenjohtajana. Päävastuussa jäsenrekisteristä ja toimii pj:n kanssa yhdistyksen tietosuojavastaavana. Toimii myös alumniyhteyshenkilönä.

Sihteeri
Kirjaa ylös kokouksessa tehdyt päätökset. Keskeisimpänä tehtävänä pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksista. Sihteeri pitää myös huolen, että pöytäkirjat ovat myös muiden helikaanien saatavilla sekä sähköisesti Helixin nettisivuilla että paperiversioina Helixin kerhohuoneella.

Taloudenhoitaja
Pitää käsissään Helixin rahaliikenteen. Huolehtii rahansiirrot kassoista tilille ja on tietoinen tilin tuloista ja menoista. Taloudenhoitaja laatii vuoden lopussa tilinpäätöksen sekä vuoden alussa budjetin ainejärjestölle yhdessä hallituksen kanssa. Taloudenhoitaja pitää myös hallituksen ajan tasalla järjestön kulloisestakin rahatilanteesta. Taloudenhoitajan vastuulla on, että ainejärjestö ei elä yli varojensa.

Opintovastaava
Taistelee laadukkaan opetuksen tason ylläpitämiseksi ja edistämiseksi tiedekunnissamme. Pitää huolen tiedonvälityksestä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä. Tiedekuntaneuvostossa, johtoryhmissä tai yms. istuminen helpottaa kontaktien luomista opetushenkilökuntaan (suotavaa, mutta ei pakollista).

Tiedottaja
Informoi jäsenistöä tulevista tapahtumista ja hoitaa niiden mainonnan. Levittää biotieteilijöiden sanomaa maailmalle ja ottaa maailman vastaan biotieteilijänä. Parhaimpiin kavereihin kuuluvat sähköposti, Facebook, Instagram ja TikTok. Hallitukseen kuuluminen helpottaa homman hoitamista.

VR:n päätoimittaja
Vastaa Helix ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä julkaisusta nimeltä Vapaa Radikaali. Tehtävä vaatii ajoittain aktiivista toimituskunnan ruoskintaa, suostuttelua, pilkunviilaustaitoa sekä hyvää paineensietokykyä. Luovuudesta ei myöskään ole haittaa. Päätoimittajan ensisijaisena tehtävänä on kerätä ympärilleen innokas kirjoittajien joukko. Toimituskunnan kasattuaan päätoimittaja organisoi suunnittelukokoukset, huolehtii toimituskuntansa hyvinvoinnista, kerää jutut lehteen, kirjoittaa sekä yleensä taittaa sen. Taittajia on toki muitakin, ja taittamiseen saa opastusta!

VR:n toimitussihteeri
Avustaa päätoimittajaa, ja päätoimittajan ollessa enemmän vastuussa lehden luovasta puolesta, toimitussihteerin vastuulla on ns. hallinnollinen puoli. Avustaa siis lehden taitossa, hankkii sponsoreita ja on yhteydessä lehden painoon.

 

VR:n toimittaja
Kirjoittelee juttuja Vapaaseen Radikaaliin. Aikaisempi toimittajuus ei ole missään nimessä välttämätöntä. Mahdollistaa muun muassa itsensä löytämisen mitä ihmeellisimmistä paikoista ja antaa tekosyyn kokeilla kreisejä juttuja.

VR:n taittaja
Taittaa/ taiteilee toimituskunnan ja kuvittajien aikaansaannoksia lehden tyyliin sopiviksi. Vaatii kärsivällisyyttä sekä äärimmäisyyteen vietyä pilkunviilauskykyä. Taitto-ohjelmien käytön osaamisesta on etua, mutta sekin on taito, jonka oppii tekemällä.

VR:n kuvittaja
Pääsee mielipuuhansa ääreen väljän ohjeistuksen saattelemana. Tehtävä pitää sisällään piirustusten, valokuvien ja yms. toimitusta määräaikaan mennessä.

Kv-vastaava
Kansainvälisyysvastaava tuo aktiivisesti kansainväliset opiskelijat osaksi Helixin toimintaa ja taistelee kv-opiskelijoiden oikeuksista ymmärrettävään oppimateriaaliin. Toimii yleisesti linkkinä kansainvälisten opiskelijoiden ja julman maailman
välillä. Virka saattaa sisältää paljon uusia ihmiskontakteja ja ainakin jonkin verran käännöstöitä. Sivutuotteena parantunut kielitaito ja uusia tuttavuuksia.

Ulkomaankirjeenvaihtaja
Raportoi näkemästään ja kokemastaan usein Vapaan Radikaalin kautta koko jäsenistölle ollessaan esimerkiksi vaihto-opiskelijana ulkomailla.

Kulttuurivastaava
Pitää huolen siitä, että ainejärjestön jäsenet oppivat nauttimaan myös ns. korkeakulttuurista, kuten oopperasta, teatterista, klassisen musiikin konserteista jne. Käytännössä varaa läjän lippuja sopivaan tapahtumaan ja ottaa vastaan ilmoittautumiset. Voi myös järjestää kevyempiä tapahtumia, kuten leffailtoja.

Liikuntavastaava
Opastaa jäsenistöä tutustumaan liikunnan riemuihin. Seinäkiipeilyä, melontaa, sählyä, jalkapalloa ja jopa laskuvarjohyppykurssi on ollut tarjolla. Hyvästä mielikuvituksesta ja suhteista liikuntaseuroihin tai yms. on apua tämän tehtävän hoitamisessa.

Excuvastaava
Excu-, eli excursiovastaava järjestää pienimuotoisia retkiä, tapahtumia ja yms. Vain taivas on rajana! Ylläpitää ja laajentaa erityisesti biotieteilijöiden yrityselämäkontakteja. Käytännössä sopii esittelytilaisuudesta sopivan yrityksen kanssa, ottaa vastaan ilmoittautumiset.

Verkkosivuvastaava
Päivittää ainejärjestön verkkosivuja sekä tuottaa sinne hallituksen ideoimaa, mitä mielikuvituksellisinta sisältöä. Helpottaa kummasti jos osaa asiansa.

Kertsikeisari ja kertsivastaavat
Huolehtivat, että Viikin kertsillä on kahvia, maitoa, teetä ja mitä nyt siellä tarvitaan. Ovat yleisesti vastuussa kertsin kunnosta. Pitävät huolen kerhohuoneen siivousvuorojen järjestämisestä. Kertsikeisari on kertsivastaavien pomo ja kyseinen virka on yleensä hallitusvirka.

Tapahtumamestarit
Tapahtumamestarit (≈2 kpl) vastaavat tapahtumatiimin kanssa illanviettojen ja muiden tapahtumien järjestämisestä, juomapuolesta ja jatkoista. Tapahtumamestarin virka on perinteisesti ollut hallitusvirka.

Tapahtuma- ja décotiimi
Tapahtuma- ja décotiimi viihdyttäa jäsenistöämme väsäämällä vähemmän vakavahenkisiä tapahtumia. Siis järjestävät bileitä, muodossa tai toisessa, joko omin voimin tai yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa. Decojen vastuulla on suunnitella ja toteuttaa teemanmukaiset koristelut Helixin tapahtumiin. Tärkeässä osassa ovat bileiden ja sitsien koristelut pöytäkorttien askartelusta lautasliinojen taitteluun. Tapahtumamestarit ohjaavat tapahtumatiimiä.

 

Keittiömestari
Keittiömestari varmistaa, että sitseillä ja erilaisissa tapahtumissa on tarjolla herkullista ja laadukasta ruokaa. Keittiömestarin tehtävä on perehdyttää keittiötiimi tehtäviinsä ja toimia neuvonantajana. Keittiömestari suunnittelee ja organisoi, mutta ruoat loihditaan yhdessä keittiötiimin kanssa. Hyvät delegointitaidot ovat keittiömestarille tärkeä ominaisuus.

 

Keittiötiimi
Keittiötiimi laittaa ruokaa järjestettävän tilaisuuden sitä vaatiessa. Tehtävän hyvin hoitaessaan nauttii jäsenistön vilpitöntä palvontaa ja suitsutusta, mutta keittiötiimin epäonnistuessa juhlat ovat pilalla. Jälkimmäistä vaihtoehtoa ei ole koskaan tapahtunut.

 

 

DJ
DJ soittaa musiikkia erilaisissa bileissä ja jatkoilla. DJ kouluttaa ihmisiä parempaan musiikkiin soittamalla diktaattorimaisesti sitä musiikkia mitä itse haluaa, kuuntelematta yleisön toiveita ja valituksia.

 

Laulunjohtajat
Laulunjohtajat pitävät sitseillä yllä jouhevaa laulutempoa päättämällä mielivaltaisesti mitä lauletaan ja pitämällä yllä sivistynyttä sitsikäytöstä rankaisemalla niitä jotka eivät kunnioita muiden sitsirauhaa. Laulunjohtajat ohjeistavat tietämättömimpiä sitsien peruskäytännöistä, kuten skoolaussäännöistä ja mellansuupeista. Sitsikokemus ja laulutaito suotavaa, mutta ei aivan välttämätöntä. Laulunjohtajat valitaan sitsikohtaisesti tapahtumavastaavien toimesta, eli laulunjohtajaksi haluavan ei ole pakko kuulua tähän virkailijakuntaan.

 

 

Valokuvaaja(t)
Ikuistavat Helixin tapahtumat ja huolehtivat kuvapankin päivityksestä. Kameran omistaminen suotavaa.

 

AV-vastaava
Aikuisviihdevastaavat huolehtivat Helixin K18-toiminnasta. Toimintaan voi kuulua excursiot erotiikkamessuille, AV-palstan kirjoittaminen Vapaaseen Radikaaliin, alastonkalenterin tekeminen tai mikä tahansa muu aikuisten viihtyvyyttä lisäävä aktiviteetti.

 

Pelitiimi
Pelitiimiläiset hoitavat säännöllisesti järjestettävien Helixin lautapeli-iltojen organisoinnin. Jos tunnet enemmän tai vähemmän intohimoa lautapelejä, korttipelejä tai muista vastaavia pelejä kohtaan tämä virka on juuri sinulle.

 

Biosfääri-yhteyshenkilö
Toimii yhdyshenkilönä tiedekuntajärjestö Biosfäärin ja Helixin välillä. Hakeutuminen Biosfäärin hallitukseen suotavaa.

 

MMYL-yhteyshenkilö
Toimii yhdyshenkilönä tiedekuntajärjestö MMYL (Maatalous-metsäylioppilaiden liitto) ry:n ja Helixin välillä. Hakeutuminen MMYL:n hallitukseen suotavaa.

 

Loimuvastaava
Ylläpitää yhteyksiä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimuun. Vastaavan on suositeltavaa olla jossain määrin kiinnostunut luonnontieteelliseen ammattiin ja koulutukseen liittyvistä yhteiskunnallisista asioista.

 

Yhdenvertaisuusvastaava
Pyrkii edistämään Helixin toimintaa yhdenvertaisempaan suuntaan ja valvoo turvallisen tilan periaatteiden ja yhdistyksen arvojen toteutumista. Ottaa vastaan jäsenistön palautetta yhdenvertaisuusasioihin liittyen.

 

HYY-yhteyshenkilö
Informoi järjestöä HYYn (Helsingin yliopiston ylioppilaskunta) ja sen edustajiston päätöksistä ja ajankohtaisista asioista. Edustajistossa tai HYYn hallituksessa istuminen helpottaa tehtävän hoitamista.

 

Ympäristövastaavat
Huolehtivat helikaanien ympäristötietoisuudesta ja järjestön toiminnan ympäristö- ja ilmastoystävällisyydestä. Pitävät huolen, että ympäristöohjelmaa noudatetaan ja järjestävät mahdollisesti ympäristöaiheisia tapahtumia ja ekskursioita.

 

Tuotevastaavat
Huolehtivat haalarimerkkien, laulukirjojen ja muiden Helix-tuotteiden hankkimisesta ja myymisestä. Voivat ideoida uusia merkkejä tai muita tuotteita, vain mielikuvitus on rajana!

 

Fuksi- ja tuutorivastaava
Pitää yhteyttä koulutusohjelma tuutoreihin ja informoi heitä Helixin ja Biosfäärin syksyn fuksitapahtumista. On järjestämässä orientaatioviikon ohjelmaa.

 

Maskotti
Tehtävänä söpöillä hiljaa hallituksen kokouksissa ja kertsillä muuten vaan.