Virat

 

Puheenjohtaja
The Boss. Kutsuu koolle hallituksen kokoukset sekä ainejärjestön syys- ja kevätkokoukset. Laatii esityslistat kokouksiin ja johtaa puhetta. Työmäärä käänteisessä suhteessa delegointikyvyn kanssa. Tämä pesti tulee joka tapauksessa teettämään jonkin verran hommia, etenkin sellaisia jotka eivät näy suoraan jäsenistölle.

 

Varapuheenjohtaja
Työmäärä samassa suhteessa puheenjohtajan delegointikyvyn kanssa. Eli vpj tekee hommat, joita pj ei ehdi/kykene hoitamaan sekä tilanteen niin vaatiessa toimii itse puheenjohtajana. Puheenjohtajan aisapari.

 

Sihteeri
Kirjaa ylös kokouksessa tehdyt päätökset. Keskeisimpänä tehtävänä pöytäkirjojen kirjoittaminen kokouksista. Sihteeri pitää myös huolen, että pöytäkirjat ovat myös muiden helikaanien saatavilla sekä sähköisesti Helixin nettisivuilla että paperiversioina Helixin kerhohuoneella.

 

Taloudenhoitaja
Pitää käsissään Helixin rahaliikenteen. Huolehtii rahansiirrot kassoista tilille ja on tietoinen tilin tuloista ja menoista. Taloudenhoitaja laatii vuoden lopussa tilinpäätöksen sekä vuoden alussa budjetin ainejärjestölle yhdessä hallituksen kanssa. Taloudenhoitaja pitää myös hallituksen ajan tasalla järjestön kulloisestakin rahatilanteesta. Taloudenhoitajan vastuulla on, että ainejärjestö ei elä yli varojensa.

 

Opintovastaava
Taistelee laadukkaan opetuksen tason ylläpitämiseksi laitoksellamme. Pitää huolen tiedonvälityksestä opiskelijoiden ja opetushenkilökunnan välillä. Laitosneuvostossa tai jossain toimikunnassa istuminen suotavaa, mutta ei pakollista. Viimeksi mainittu seikka helpottaa kontaktien luomista opetushenkilökuntaan.

 

Tiedottaja
Informoi jäsenistöä tulevista tapahtumista ja hoitaa niiden mainonnan. Levittää biotieteilijöiden sanomaa maailmalle ja ottaa maailmavastaan biotieteilijänä. Parhaimpiin kavereihin kuuluvat sähköposti, facebook ja ASCII ART. Usein myös www-managerointi ja sähköpostilistavastaavuus tulevat tiedotuksen kanssa samassa paketissa. Hallituksen kokouksissa istuminen helpottaa homman hoitamista.

 

VR:n päätoimittaja
Vastaa Helix ry:n neljä kertaa vuodessa ilmestyvästä julkaisusta nimeltä Vapaa Radikaali. Tehtävä vaatii ajoittain melko väkivaltaista toimituskunnan ruoskintaa, suostuttelua, pilkunviilaustaitoa sekä hyvää paineensietokykyä. Luovuudesta ei myöskään ole haittaa. Päätoimittajan ensisijaisena tehtävänä on kerätä ympärilleen innokas kirjoittajien joukko. Toimituskunnan kasattuaan päätoimittaja organisoi suunnittelukokoukset, huolehtii toimituskuntansa hyvinvoinnista, kerää jutut lehteen, kirjoittaa sekä yleensä taittaa sen. Taittaja voi toki olla joku toinenkin henkilö, mutta sivuntaitto-ohjelmien hallinta on kuitenkin suotavaa. Tämäkin taito siirtyy helposti ’pienten’ kasvukipujen kautta sukupolvelta sukupolvelle.

 

VR:n toimittaja
Kirjoittelee juttuja Vapaaseen Radikaaliin. Aikaisempi toimittajuus ei ole missään nimessä välttämätöntä. Mahdollistaa muun muassa itsensä löytämisen mitä ihmeellisimmistä paikoista ja antaa tekosyyn kokeilla kreisejä juttuja.

 

VR:n taittaja
Taittaa/ taiteilee toimituskunnan ja kuvittajien aikaansaannoksia lehden tyyliin sopiviksi. Vaatii kärsivällisyyttä sekä äärimmäisyyteen vietyä pilkunviilauskykyä.

 

VR:n kuvittaja
Pääsee mielipuuhansa ääreen väljän ohjeistuksen saattelemana. Tehtävä pitää sisällään piirustusten ja valokuvien toimitusta määräaikaan mennessä.

 

Kv-vastaava
Tuo aktiivisesti kansainväliset opiskelijat osaksi Helixin toimintaa ja taistelee kv- opiskelijoiden oikeuksista ymmärrettävään oppimateriaaliin. Toimii yleisesti linkkinä kansainvälisten opiskelijoiden ja julman maailman
välillä. Varoitus: virka saattaa sisältää paljon uusia ihmiskontakteja ja ainakin jonkin verran käännöstöitä. Sivutuotteena parantunut kielitaito.

 

Ulkomaankirjeenvaihtaja
Raportoi näkemästään ja kokemastaan usein Vapaan Radikaalin kautta koko jäsenistölle.

 

Kulttuurivastaava
Leffailtojen järjestämisen lisäksi pitää huolen siitä, että ainejärjestön jäsenet oppivat nauttimaan myös ns. korkeakulttuurista, kuten oopperasta, teatterista, klassisen musiikin konserteista jne. Käytännössä varaa läjän
pilettejä sopivaan tapahtumaan ja ottaa vastaan ilmoittautumiset.

 

Liikuntavastaava
Opastaa jäsenistöä tutustumaan liikunnan riemuihin. Seinäkiipeilyä, melontaa, sählyä, jalkapalloa ja jopa laskuvarjohyppykurssi on ollut tarjolla. Hyvästä mielikuvituksesta ja suhteista liikuntaseuroihin tms. on apua tämän tehtävän hoitamisessa.

 

Excuvastaava
Excu-, eli excursiovastaava järjestää pienimuotoisia retkiä, tapahtumia tms. Vain taivas on rajana! Ylläpitää ja laajentaa erityisesti biotieteilijöiden yrityselämäkontakteja. Käytännössä sopii esittelytilaisuudesta sopivan yrityksen kanssa, ottaa vastaan ilmoittautumiset.

 

WWW-vastaava
Päivitää ainejärjestön webbisivuja sekä tuottaa sinne hallituksen ideoimaa, mitä mielikuvituksellisinta sisältöä. Helpottaa kummasti jos osaa asiansa.

 

Postituslistavastaava
Valvoo Helixin sähköpostilistojen käyttöä. Toivomuksesta liittää halukkaita listalle ja listalta pois. Tuomitsee myös väärinkäytöksiin syyllistyneitä ilkiöitä taivaasta potkittavaksi, ts. erottaa hyvin yksiselitteisiä sääntöjä rikkoneita henkilöitä listalta määräajaksi tai ikuisiksi ajoiksi.

 

Kertsivastaava
Huolehtii, että Viikin kertsillä on kahvia, maitoa, teetä ja mitä nyt siellä tarvitaan. On yleisesti vastuussa kertsin kunnosta. Pitää huolen kerhohuoneen siivousvuorojen järjestämisestä.

 

Tapahtumamestari
Tapahtumamestari eli entinen iskä vastaa tapahtumatiimin kanssa illanviettojen ja muiden tapahtumien juomapuolesta ja jatkoista. Tamahtumamestari organisoi tiimin toimintaa ja on päävastuussa järjestelyistä yhdessä keittiömestarin kanssa. Tapahtumamestarin virka on perinteisesti ollut hallitusvirka.

 

Tapahtumatiimi
Tapahtumatiimi eli entiset isännät viihdyttävät jäsenistöämme väsäämällä vähemmän vakavahenkisiä tapahtumia. Siis järjestävät bileitä, muodossa tai toisessa, joko omin voimin tai yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa.

 

Keittiömestari
Keittiömestari eli entinen äiskä hoivaa pieniä helikaanejaan varmistamalla, että sitseillä ja erilaisissa tapahtumissa on tarjolla herkullista ja laadukasta ruokaa. Keittiömestarin tehtävä on perehdyttää keittiötiimi tehtäviinsä ja toimia neuvonantajana. Keittiömestari suunnittelee ja organisoi, mutta ruoat loihditaan yhdessä keittiötiimin kanssa. Hyvät delegointitaidot ovat keittiömestarille tärkeä ominaisuus. Keittiömestarin virka on perinteisesti ollut hallitusvirka.

 

Keittiötiimi
Keittiötiimi eli entinen emännistö laittaa ruokaa järjestettävän tilaisuuden sitä vaatiessa. Tehtävän hyvin hoitaessaan nauttii jäsenistön vilpitöntä palvontaa ja suitsutusta, mutta keittiötiimin epäonnistuessa juhlat ovat pilalla. Jälkimmäistä vaihtoehtoa ei ole koskaan tapahtunut.

 

Deco-tiimi
Decojen vastuulla on suunnitella ja toteuttaa teemanmukaiset koristelut Helixin tapahtumiin. Tärkeässä osassa ovat bileiden ja sitsien koristelut pöytäkorttien askartelusta lautasliinojen taitteluun. Decon työ on luovaa ja mielikuvitusrikasta. Decona pääset askartelemaan sydämesi kyllyydestä!

 

DJ
DJ soittaa musiikkia erilaisissa bileissä ja jatkoilla. DJ kouluttaa ihmisiä parempaan musiikkiin soittamalla diktaattorimaisesti sitä musiikkia mitä itse haluaa, kuuntelematta yleisön toiveita ja valituksia.

 

Laulunjohtajat
Laulunjohtajat pitävät sitseillä yllä jouhevaa laulutempoa päättämällä mielivaltaisesti mitä lauletaan ja pitämällä yllä sivistynyttä sitsikäytöstä rankaisemalla niitä jotka eivät kunnioita muiden sitsirauhaa. Laulunjohtajat ohjeistavat tietämättömimpiä sitsien peruskäytännöistä, kuten skoolaussäännöistä ja mellansuupeista. Sitsikokemus ja laulutaito suotavaa, mutta ei aivan välttämätöntä.

 

Vappupartio
Vappupartion (3-5 henkilöä) ainoa vastuualue on Helixin vapun rientojen järjestely (perinteisesti vappusillis) yhdessä mahdollisen yhteistyöjärjestön kanssa.

 

Paparazzi(t)
Ikuistavat Helixin tapahtumat ja huolehtivat kuvapankin päivityksestä. Kameran omistaminen suotavaa.

 

AV-vastaava
Aikuisviihdevastaavat huolehtivat Helixin K18-toiminnasta. Toimintaan voi kuulua excursiot erotiikkamessuille, AV-palstan kirjoittaminen Vapaaseen Radikaaliin, alastonkalenterin tekeminen tai mikä tahansa muu aikuisten viihtyvyyttä lisäävä aktiviteetti.

 

Pelitiimi
Pelitiimiläiset hoitavat säännöllisesti järjestettävien Helixin lautapeli-iltojen organisoinnin. Jos tunnet enemmän tai vähemmän intohimoa lautapelejä, korttipelejä tai muista vastaavia pelejä kohtaan tämä virka on juuri sinulle.

 

Biosfääri-vastaava
Toimii yhdyshenkilönä tiedekuntajärjestö Biosfäärin ja Helixin välillä. Edellyttää hakeutumista Biosfäärin hallitukseen.

 

Ammattiliittovastaava
Ylläpitää yhteyksiä Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimuun. Vastaavan on suositeltavaa olla jossain määrin kiinnostunut luonnontieteelliseen ammattiin ja koulutukseen liittyvistä yhteiskunnallisista asioista.

 

SOPO-vastaava
SOPO on kiinnostunut opiskelijan hyvinvoinnista ja sosiaalisista oikeuksista ja etuuksista. Virka on virkailijan näköinen. SOPOn tehtäviin kuuluu seurata YTHS:n, HOAS:n ja yliopistoliikunnan toimintaa. Opiskelijoiden yleinen asumistilanne on myös SOPO:n kiinnostuksen kohteena.

 

Yhdenvertaisuusvastaava
Pyrkii edistämään Helixin toimintaan yhdenvertaisempaan suuntaan ja valvoo yhdenvertaisuussuunnitelman toteutumista. Ottaa vastaan jäsenistön palautetta yhdenvertaisuusasioihin liittyen.

 

HYY-yhteyshenkilö
Informoi järjestöä HYYn ja sen edustajiston päätöksistä ja ajankohtaisista asioista. Edustajistossa istuminen helpottaa tehtävän hoitamista.

 

Ympäristövastaava
Huolehtii helikaanien ympäristötietoisuudesta, kehittää kerhohuoneen kierrätysmahdollisuuksia ja järjestää mahdollisesti ympäristöaiheisen ekskursion.

 

Tuotevastaava
Huolehtii haalarimerkkien, laulukirjojen ja muiden Helix-tuotteiden hankkimisesta. Viime vuosina on hankittu esimerkiksi taskumatteja ja paitoja.

 

Vertaistukihenkilö
Hengailee kertsillä, jakaa omia kokemuksiaan ja tarjoaa olkapäätä pahassa tilanteessa.

 

Tuutoriyhteyshenkilö
Pitää yhteyttä tiedekunnan tuutoreihin ja informoi heitä Helixin syksyn fuksitapahtumista.

 

Maskotti
Tehtävänä söpöillä hiljaa hallituksen kokouksissa ja kertsillä muuten vaan.