Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ympaeristoevaikutusten_arviointi_51919_3_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ympäristövaikutusten arviointi (51919, 3 op) ======
  
 +7.2.2013 Manninen
 +
 +1. Kansalaisen,​ konsultin ja yhteysviranomaisen roolit hanke-YVA:​ssa.
 +
 +2. Luontovaikutukset ja niiden arviointi tiehankkeissa (esim. moottoritie).
 +
 +===== 5.4.2004 =====
 +
 +Katja Holmala ja Olli-Pekka Penttinen
 +
 +  - Selitä ympäristövaikutusten arviointi -prosessin kulku
 +  - Selitä lyhyesti:
 +    * Harkinnanvaraisen YVA:n kriteerit?
 +    * SOVA
 +    * Mikä toimii yhteysviranomaisena ydinvoima-asioissa?​
 +    * Milloin sovelletaan Espoon sopimusta?