Tenttiwiki

Ympäristövaikutusten arviointi (51919, 3 op)

7.2.2013 Manninen

1. Kansalaisen, konsultin ja yhteysviranomaisen roolit hanke-YVA:ssa.

2. Luontovaikutukset ja niiden arviointi tiehankkeissa (esim. moottoritie).

5.4.2004

Katja Holmala ja Olli-Pekka Penttinen

  1. Selitä ympäristövaikutusten arviointi -prosessin kulku
  2. Selitä lyhyesti:
    • Harkinnanvaraisen YVA:n kriteerit?
    • SOVA
    • Mikä toimii yhteysviranomaisena ydinvoima-asioissa?
    • Milloin sovelletaan Espoon sopimusta?