Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ympaeristoeoikeuden_paeaepiirteet._ekroos_ym._kirja_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +26.4.2013
  
 +**Vastaa kahteen kysymykseen**
 +
 +1. Luonnonvarojen käytön sääntely
 +
 +2. Maankäytön suunnittelu
 +
 +3. Ympäristölupa ja hanke-YVA