Tenttiwiki

26.4.2013

Vastaa kahteen kysymykseen

1. Luonnonvarojen käytön sääntely

2. Maankäytön suunnittelu

3. Ympäristölupa ja hanke-YVA