Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
ympaeristoenmuutosten_vaikutukset_kaloihin_kalat9_4_op [2017/04/12 13:00]
128.214.61.33 created
ympaeristoenmuutosten_vaikutukset_kaloihin_kalat9_4_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +Ympäristönmuutosten vaikutukset kaloihin
  
 +
 +12.4 Tentti
 +
 +1) Miten rehevöityminen vaikuttaa lohi-, ahven ja särkikaloihin?​ (6 p)
 +
 +2)Miten säännötely vaikuttaa eri kalalajien lisääntymiseen?​ Kerro esimerkkejä eri kalalajeista (6 p)
 +
 +3) Kerro lyhyesti, mitä yhteistä on a)kirjolohella ja karpilla (2 p), mitä seuraavat termit tarkoittavat:​ b)ELS, c)VPD, d)yksikkösaalis ja e)LC50-arvo(1 p jokaisesta)
 +
 +12.5
 +
 +1) Ilmastonmuutoksen vaikutukset eri kalalajeihin (esittele esimerkkikalalajeja) (6 p)
 +
 +2) Miksi rehevöityminen vaikuttaa eri tavalla lohi- ja särkikaloihin (6 p)
 +
 +3) Miksi kaloja käytetään vedenlaadun indikaattoreina (6 p)