Tenttiwiki

Ympäristönmuutosten vaikutukset kaloihin

12.4 Tentti

1) Miten rehevöityminen vaikuttaa lohi-, ahven ja särkikaloihin? (6 p)

2)Miten säännötely vaikuttaa eri kalalajien lisääntymiseen? Kerro esimerkkejä eri kalalajeista (6 p)

3) Kerro lyhyesti, mitä yhteistä on a)kirjolohella ja karpilla (2 p), mitä seuraavat termit tarkoittavat: b)ELS, c)VPD, d)yksikkösaalis ja e)LC50-arvo(1 p jokaisesta)

12.5

1) Ilmastonmuutoksen vaikutukset eri kalalajeihin (esittele esimerkkikalalajeja) (6 p)

2) Miksi rehevöityminen vaikuttaa eri tavalla lohi- ja särkikaloihin (6 p)

3) Miksi kaloja käytetään vedenlaadun indikaattoreina (6 p)