Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ympaeristoemuutokset_ekosysteemeissae_i [2015/02/27 11:04]
128.214.173.46 [02.27.2015]
ympaeristoemuutokset_ekosysteemeissae_i [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I======
  
 +===== 27.02.2015 =====
 +  - Kirjoita lyhyt essee (n. 2 sivua) ​ aiheesta "​Metsien rooli ilmastonmuutoksessa"​
 +  - Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
 +    - Paleobioindikaattorit
 +    - Kioton sopimus
 +    - Maisemaekologia
 +
 +
 +
 +===== 01.03.2013 =====
 +  - Kirjoita essee aiheesta "​Hiilidioksidin rooli ilmastonmuutoksessa"​
 +  - Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
 +    - YVA
 +    - LD50
 +    - Väestöllisen muuntumisen teoria
 +
 +===== xx.xx.2012 =====
 +  - Kirjoita lyhyt essee aiheesta "Typen kierto: ihmisen aiheuttamat muutokset ja niiden seurauksia"​
 +  - Selitä / kuvaa lyhyesti seuraavat käsitteet / asiat:
 +    - IPCC
 +    - Maisemaekologia
 +    - YVA