Tenttiwiki

Ympäristömuutokset ekosysteemeissä I

27.02.2015

 1. Kirjoita lyhyt essee (n. 2 sivua) aiheesta “Metsien rooli ilmastonmuutoksessa”
 2. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
  1. Paleobioindikaattorit
  2. Kioton sopimus
  3. Maisemaekologia

01.03.2013

 1. Kirjoita essee aiheesta “Hiilidioksidin rooli ilmastonmuutoksessa”
 2. Selitä lyhyesti seuraavat käsitteet:
  1. YVA
  2. LD50
  3. Väestöllisen muuntumisen teoria

xx.xx.2012

 1. Kirjoita lyhyt essee aiheesta “Typen kierto: ihmisen aiheuttamat muutokset ja niiden seurauksia”
 2. Selitä / kuvaa lyhyesti seuraavat käsitteet / asiat:
  1. IPCC
  2. Maisemaekologia
  3. YVA