Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ympaeristoekasvatuksen_perusteet_61699_3_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +Tentti 5.3.2012 Sirpa Tani
  
 +Vastaa molempiin.
 +
 +1. Ympäristön kolme ulottuvuutta Suomelan ja Tanin mukaan, kuvaa lyhyesti ja anna esimerkkejä,​ kuinka ne voitaisiin ottaa huomioon koulun ympäristökasvatuksessa.
 +2. Mitä osallisuus ja voimaantuminen tarkoittavat ympäristökasvatuksessa?​ Anna jokin käytännön esimerkki.