Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ympaeristoegeologian_perusteet_e207_2_op [2014/08/08 03:38]
91.207.7.33 The definition of http://www.ownaleg.co.uk/new-casino new casino there is http://www.ownaleg.co.uk/virtual-casino top virtual casino it itself is powered by the fas http://www.ownaleg.co.uk/virtual-city-casino top virtual city casino deposit online casino
ympaeristoegeologian_perusteet_e207_2_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ympäristögeologian perusteet ======
 +====17.2.2011====
  
 +Vastaa vain kolmeen kysymykseen valintasi mukaan.
 +
 +  - Esitä maa-aineslain keskeistä sisältöä.
 +  - Kuvaile jätehuoltoon liittyviä (ympäristö)geologisia näkökohtia.
 +  - Suomen pohjavesivarat ja niiden suojelu?
 +  - Selitä lyhyesti käsitteet
 +    - alempi ohjearvo
 +    - vedenjohtavuus
 +    - energiaturve
 +    - uraanin rikastaminen
 +    - kevytsora.
 +
 +====18.2.2010====
 +1. Mitkä ympäristölait sivuavat suoranaisesti geologiaa, millä perusteella?​
 +
 +2. Kerro Suomen soravaroista ja niiden hyödyntämiseen liittyvistä ympäristönäkökulmista
 +
 +3. Selvitä 1-2 lauseella mitä tarkoittavat käsitteet
 +a. Kynnysarvo
 +b. Pysyvä jäte
 +c. Mutavyöry
 +d. Sisäinen kuormitus
 +e. Kevytsora
 +f. Energiaturve