Tenttiwiki

Ympäristögeologian perusteet

17.2.2011

Vastaa vain kolmeen kysymykseen valintasi mukaan.

 1. Esitä maa-aineslain keskeistä sisältöä.
 2. Kuvaile jätehuoltoon liittyviä (ympäristö)geologisia näkökohtia.
 3. Suomen pohjavesivarat ja niiden suojelu?
 4. Selitä lyhyesti käsitteet
  1. alempi ohjearvo
  2. vedenjohtavuus
  3. energiaturve
  4. uraanin rikastaminen
  5. kevytsora.

18.2.2010

1. Mitkä ympäristölait sivuavat suoranaisesti geologiaa, millä perusteella?

2. Kerro Suomen soravaroista ja niiden hyödyntämiseen liittyvistä ympäristönäkökulmista

3. Selvitä 1-2 lauseella mitä tarkoittavat käsitteet a. Kynnysarvo b. Pysyvä jäte c. Mutavyöry d. Sisäinen kuormitus e. Kevytsora f. Energiaturve