Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ympaeristoegeologian_perusteet_e207 [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== 18.2.2010 Ympäristögeologian perusteet =====
  
 +1. Mitkä ympäristölait sivuavat suoranaisesti geologiaa, millä perusteella?​
 +
 +2. Kerro Suomen soravaroista ja niiden hyödyntämiseen liittyvistä ympäristönäkökulmista
 +
 +3. Selvitä 1-2 lauseella mitä tarkoittavat käsitteet
 +a. Kynnysarvo
 +b. Pysyvä jäte
 +c. Mutavyöry
 +d. Sisäinen kuormitus
 +e. Kevytsora
 +f. Energiaturve