Tenttiwiki

18.2.2010 Ympäristögeologian perusteet

1. Mitkä ympäristölait sivuavat suoranaisesti geologiaa, millä perusteella?

2. Kerro Suomen soravaroista ja niiden hyödyntämiseen liittyvistä ympäristönäkökulmista

3. Selvitä 1-2 lauseella mitä tarkoittavat käsitteet a. Kynnysarvo b. Pysyvä jäte c. Mutavyöry d. Sisäinen kuormitus e. Kevytsora f. Energiaturve