Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ympaeristoeestetiikka_tes150e_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== 400688, Ympäristöestetiikan johdanto (TES150E), 5 op ======
  
 +
 +
 +==== 28.4.2008 ====
 +
 +Kurssin vastuuhenkilö Virpi Kaukio.
 +
 +Open book -tentti luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta.
 +Kolmesta vaihtoehdosta alla kahteen vastataan esseellä.
 +
 +   - Tarkastele Helsinkiä ympäristönä ja kaupunkitilana kurssilla saamiesi näkökulmien ja välineiden avulla. Valitse jokin itseäsi kiinnostava osa-alue tai tapaus (voi olla mikä vain kaupunkiluonnosta näyteikkunoihin) ja kirjoita siitä oma perusteltu analyysisi ja tulkintasi.
 +   - Pohdi tietopohjaisten ja ei-tietopohjaisten ympäristön esteettisen tarkastelun mallien etuja ja heikkouksia erilaisissa kokemisen tilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä. Keksi tarkastelusi tueksi joitain mahdollisia tapausesimerkkejä.
 +   - Tarkastele ympäristötaidetta tai ympäristökokemuksen sanallistamista ympäristökritiikin ja -kasvatuksen välineenä.