Tenttiwiki

400688, Ympäristöestetiikan johdanto (TES150E), 5 op

28.4.2008

Kurssin vastuuhenkilö Virpi Kaukio.

Open book -tentti luentojen ja oheiskirjallisuuden pohjalta. Kolmesta vaihtoehdosta alla kahteen vastataan esseellä.

  1. Tarkastele Helsinkiä ympäristönä ja kaupunkitilana kurssilla saamiesi näkökulmien ja välineiden avulla. Valitse jokin itseäsi kiinnostava osa-alue tai tapaus (voi olla mikä vain kaupunkiluonnosta näyteikkunoihin) ja kirjoita siitä oma perusteltu analyysisi ja tulkintasi.
  2. Pohdi tietopohjaisten ja ei-tietopohjaisten ympäristön esteettisen tarkastelun mallien etuja ja heikkouksia erilaisissa kokemisen tilanteissa ja erilaisissa ympäristöissä. Keksi tarkastelusi tueksi joitain mahdollisia tapausesimerkkejä.
  3. Tarkastele ympäristötaidetta tai ympäristökokemuksen sanallistamista ympäristökritiikin ja -kasvatuksen välineenä.