Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ympaeristoe_ja_kehitys_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ympäristö ja kehitys, 5 op ======
  
 +===== Verkkotentti 14.4.2012 =====
 +
 +  - Globaalin poliittisen ekologian tavat käsitellä ympäristöhallintaa. Pohjusta vastauksesi esimerkein lukemistasi tapaustutkimuksista.
 +
 +Sekä jompaankumpaan seuraavista:​
 +
 +  - Globaalien luonnonsuojeluhankkeiden haasteet etelässä. Anna esimerkkejä lukemasi kirjallisuuden pohjalta.
 +  - Ympäristöoikeudenmukaisuuden tausta ja keskeiset näkökulmat. Anna esimerkkejä lukemasi kirjallisuuden pohjalta.
 +
 +===== Verkkotentti 12.5.2012 =====
 +
 +  - Kerro tiivistetysti niistä keskeisistä teoreettisista kysymyksistä,​ joihin viimeaikainen globaalin poliittisen ekologian tutkimus on pyrkinyt ottamaan kantaa ja löytämään vastauksia. Millaiseen tutkimukseen poliittisen ekologian viitekehys voisi soveltua hyvin, mihin taas ei. Anna konkreettisia esimerkkejä lukemiesi tapaustutkimusten perusteella.