Tenttiwiki

Ympäristö ja kehitys, 5 op

Verkkotentti 14.4.2012

  1. Globaalin poliittisen ekologian tavat käsitellä ympäristöhallintaa. Pohjusta vastauksesi esimerkein lukemistasi tapaustutkimuksista.

Sekä jompaankumpaan seuraavista:

  1. Globaalien luonnonsuojeluhankkeiden haasteet etelässä. Anna esimerkkejä lukemasi kirjallisuuden pohjalta.
  2. Ympäristöoikeudenmukaisuuden tausta ja keskeiset näkökulmat. Anna esimerkkejä lukemasi kirjallisuuden pohjalta.

Verkkotentti 12.5.2012

  1. Kerro tiivistetysti niistä keskeisistä teoreettisista kysymyksistä, joihin viimeaikainen globaalin poliittisen ekologian tutkimus on pyrkinyt ottamaan kantaa ja löytämään vastauksia. Millaiseen tutkimukseen poliittisen ekologian viitekehys voisi soveltua hyvin, mihin taas ei. Anna konkreettisia esimerkkejä lukemiesi tapaustutkimusten perusteella.