Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ymp202_ympaeristoemuutokset_ekosysteemeissae_2_5_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== YMP202 Ympäristömuutokset ekosysteemeissä 2, 5 op ======
  
 +==== 24.5.2013 Pekka Kauppi ====
 +
 +Valitse kolme neljästä kysymyksestä.
 +
 +1. Mitä ilmaston vaihtelut ja ilmaston muuttuminen ovat merkinneet ekosysteemipalveluille Suomessa 1900-2010?
 +
 +2. Mitkä ovat globalisaation kielteiset ja myönteiset vaikutukset ekosysteemipalveluiden turvaamisen näkökulmasta?​
 +
 +3. Miten suuri oli Euroopan väestö 2010, miten se oli jakautunut ja mitä olivat maanosamme väestönkehityksen pääpiirteet 1960-2010?
 +
 +4. Leonid Kondratiev, Joseph Schumpeter ja Cesare Marchetti. Millä nopeudella ja milä atvoin energiajärjestelmät muuttuvat heidän havaintojensa ja teorioittensa mukaan?