Tenttiwiki

YMP202 Ympäristömuutokset ekosysteemeissä 2, 5 op

24.5.2013 Pekka Kauppi

Valitse kolme neljästä kysymyksestä.

1. Mitä ilmaston vaihtelut ja ilmaston muuttuminen ovat merkinneet ekosysteemipalveluille Suomessa 1900-2010?

2. Mitkä ovat globalisaation kielteiset ja myönteiset vaikutukset ekosysteemipalveluiden turvaamisen näkökulmasta?

3. Miten suuri oli Euroopan väestö 2010, miten se oli jakautunut ja mitä olivat maanosamme väestönkehityksen pääpiirteet 1960-2010?

4. Leonid Kondratiev, Joseph Schumpeter ja Cesare Marchetti. Millä nopeudella ja milä atvoin energiajärjestelmät muuttuvat heidän havaintojensa ja teorioittensa mukaan?