Tenttiwiki

BIO-403 Yksilönkehitys

52937 Geenit ja yksilönkehitys, 3op

21.2.2017

(Ulkomuistista) Vastaa neljään.

 1. Millä mekanismeilla solujen väliset viestit vaikuttavat geeniluentaan?
 2. Kuvaile, miten alkion ensimmäiset kaavoittumistapahtumat tapahtuvat A. sammakoilla ja B. nisäkkäillä.
 3. Kohdennettu ja konditionaalinen mutageeninen hiirimalli. Miten nämä hiiret tehdään? Miten ja millaisissa yksilönkehityksen tutkimuksissa tätä metodologiaa voidaan käyttää?
 4. Solun erilaiset kasvumekanismit. Esimerkki jokaisesta kehitysbiologisessa kontekstissa ja miten niitä säädellään molekulaarisesti
 5. Kuvaile sukupuolenmääräytyminen banaanikärpäsellä ja nisäkkäillä ja vertaile niitä.

12.2.2015

 1. Segmentation of the drosophila is governed by a cascade of genes. The first step is to use the maternal effect genes for sopecifying the anterior-posterior axis. One of the maternal effect genes, bicoid is crucial for anterior terminal (head) development. Please describe the experiments to prove the function of bicoid in the embryo development. You may use the following words: mutant, mRNA and location
 2. Ensimmäiset soluerilaistumistapahtumat ja niiden säätely nisäkäsalkiossa
 3. Geneettinen leimautuminen: mekanismi ja merkitys
 4. Planaaripolariteetti ja sen merkitys vasen-oikea epäsymmetrian kehitykselle nisäkäsalkiossa

26.2.2013

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Dorsaali-ventraali-akselin kehityksen ja jaokkeiden muodostumisen geneettinen säätely
 2. Ulkoisten signaalien vaikutus geeniluentaan
 3. Poistogeenitekniikat hiirellä ja miten käytetään kehitysgenetiikan tutkimuksissa
 4. Nisäkkäiden pluripotentit solut: mitä ovat, missä niitä on ja miten säädellään
 5. Sry ja Sox9 sukupuolen määräytymisessä

28.2.2012

Vastaa neljään kysymykseen

 1. Dorsaali-ventraali-akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä
 2. Ohjelmoitu solukuolema ja sen geneettinn säätely
 3. Solumuisti- miten geeni-ilmenemisen erot ylläpidetään erilaistuneessa solussa
 4. Nisäkäsalkion preimplantaatiokehitys ja ensimmäiset soluerilaistumiset
 5. Polyspermia ja sen estomekanismit

22.2.2011

Vastaa vain neljään kysymykseen viidestä.

 1. Poistogeenihiiret. Miksi niitä tehdään ja miten? (5 p.)
 2. Dorsaali-ventraali-akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (5 p.)
 3. Solumuisti. Erilaistuneiden solujen geeni-ilmentymisen ylläpito (5 p.)
 4. Alkion kantasolut, ES. Missä niitä esiintyy ja miten niitä ylläpidetään (5 p.) (tjsp)
 5. Sry- ja Sox9-geenit sukupuolen määräytymisessä (5 p.)

19.2.2010

Vastaa kolmeen neljästä kysymyksestä.

 1. X-kromosomin geenituotteiden annoskompensaatiomekanismit banaanikärpäsellä ja nisäkkäillä sekä niiden vertailu (10 p.)
 2. Anteriori-posteriori (etu-takapään) akselin kehityksen sekä jaokkeenmuodostuksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (10 p.)
 3. Mikro-RNAt ja niiden rooli yksilönkehityksessä. Kerro myös miten niiden ekspressiota voidaan tutkia? (10 p.)
 4. Selitä/määrittele lyhyesti (á 2p.)
  • somiitti
  • histonimetylaation mahdolliset vaikutukset geeniekspressioon
  • fate map
  • miten C. elegansin apoptoosin käynnistäjägeeni ced-3 löydettiin?
  • millainen on numb loss-of-function mutaation fenotyyppi?

28.2.2008

Vastaa kolmeen neljästä kysymyksestä. Kysymykset 3 ja 4 muodostavat yhden kokonaisuuden.

 1. Ohjelmoitu solukuolema yksilönkehityksessä ja sen geneettinen säätely (5p.)
 2. Anteriori-posteriori (etu-takapää) akselin kehityksen geneettinen säätely banaanikärpäsellä (5p.)
 3. Selitä / Määrittele lyhyesti (á 1p.):
  • Fate map
  • Terminaalisten haarojen muodostumisen säätely banaanikärpäsen ilmaputkiston kehityksessä
  • Bipotentiaalinen gonadi
  • Fenokopio
  • mikroRNA sensori
 4. Selitä / Määrittele lyhyesti (á 1p.):
  • “Ranskan lippu” -malli
  • Somiitti
  • Dorsal geenin rooli banaanikärpäsen yksilönkehityksessä
  • Histonien deasetylaation vaikutukset transkriptioon
  • Millainen on Notch loss-off-function mutantin fenotyyppi?

7.3.2007

Vastaa vain kolmeen neljästä kysymyksestä. Kysymyksen 3 ja 4 muodostavat yhden kokonaisuuden.

 1. Ohjelmoitu solukuolema yksilönkehityksessä ja sen geneettinen säätely (5p.)
 2. Vertaile sukupuolenmääräytymisen geneettisiä ja molekulaarisia mekanismeja banaanikärpäsellä ja nisäkkäillä (5p.)
 3. Selitä/Määrittele lyhyesti (á 1 p.)
  • Miten ced-3 (kaspaasi) geeni löydettiin sukkulamadolta?
  • Terminaalisten haarojen muodostumisen säätely banaanikärpäsen ilmaputkiston kehityksessä
  • Polyfenismi
  • Pair-rule geeni
  • mikroRNA sensori
 4. Selitä/Määrittele lyhyesti (á 1 p.)
  • “Ranskan lippu” malli
  • Balanserikromosomien ominaisuudet ja käyttötarkoitus
  • Fate map
  • Jaokepolariteettigeeni
  • Millainen on Notch gain-of-function mutantin fenotyyppi?

Yksilönkehityksen anatomia

27.5.2011

Valitse seuraavista aiheista kaksi, joista kirjoitat (esseevastaus)

 1. Sydämen kehittyminen
 2. Kasvojen lihasten, hermojen ja luuston varhainen kehitys
 3. Sukurauhasten erilaistuminen

15.12.2008

Valitse seuraavista aiheista kaksi, joista kirjoitat (esseevastaus)

 1. Nisäkkään sikiön verenkierron pääpiirteet. Miten nisäkkään sikiön verenkierto eroaa muiden selkärankaisten verenkierrosta? Miten verenkierto muuttuu syntymähetkellä?
 2. Selkäytimen kehittyminen ektodermaalisesta hermostolevystä
 3. Nielukaaret ja mitä niistä (nisäkkäillä) kehittyy

5.5.2006

Vastaa kahteen kysymykseen

 1. Istukan muodostuminen, rakenne ja toiminta
 2. Lihasten erilaistuminen somiiteista
 3. Nielukaaret ja mitä niistä (nisäkkäillä) kehittyy