Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

yksiloenkehityksen_anatomian_luennot [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Yksilönkehityksen anatomia ======
 +
 +==== 27.5.2011 ====
 +
 +Valitse seuraavista aiheista __kaksi__, joista kirjoitat (esseevastaus)
 +  - Sydämen kehittyminen
 +  - Kasvojen lihasten, hermojen ja luuston varhainen kehitys ​
 +  - Sukurauhasten erilaistuminen
 +
 +==== 15.12.2008 ====
 +
 +Valitse seuraavista aiheista __kaksi__, joista kirjoitat (esseevastaus)
 +  - Nisäkkään sikiön verenkierron pääpiirteet. Miten nisäkkään sikiön verenkierto eroaa muiden selkärankaisten verenkierrosta?​ Miten verenkierto muuttuu syntymähetkellä?​
 +  - Selkäytimen kehittyminen ektodermaalisesta hermostolevystä
 +  - Nielukaaret ja mitä niistä (nisäkkäillä) kehittyy
 +
 +==== 5.5.2006 ====
 +
 +Vastaa __kahteen__ kysymykseen
 +  - Istukan muodostuminen,​ rakenne ja toiminta
 +  - Lihasten erilaistuminen somiiteista
 +  - Nielukaaret ja mitä niistä (nisäkkäillä) kehittyy