Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
yksiloeistae_ekosysteemeihin [2019/10/12 09:36]
82.181.94.113 [Yksilöistä ekosysteemeihin]
yksiloeistae_ekosysteemeihin [2019/10/12 09:39] (current)
82.181.94.113 [11.10.2019]
Line 1: Line 1:
 ====== Yksilöistä ekosysteemeihin ====== ====== Yksilöistä ekosysteemeihin ======
 +
  
  
Line 7: Line 8:
  
   1. Hajotustoiminta ekosysteemiprosessina. Mitkä tekijät vaikuttavat ja miksi (essee). ​   1. Hajotustoiminta ekosysteemiprosessina. Mitkä tekijät vaikuttavat ja miksi (essee). ​
 +  ​
   2. Kuinka pedon numeerinen ja toiminnallinen vaste vaikuttavat peto-saalis-suhteen vakauteen (toiminnalliset vasteet I-III). ​   2. Kuinka pedon numeerinen ja toiminnallinen vaste vaikuttavat peto-saalis-suhteen vakauteen (toiminnalliset vasteet I-III). ​
 +  ​
   3. (Kuvaaja Levinsin mallista tilanteessa,​ jossa habitaattilaikkujen eristyneisyys kasvaa.)   3. (Kuvaaja Levinsin mallista tilanteessa,​ jossa habitaattilaikkujen eristyneisyys kasvaa.)
     a) Miksi kolonisaationopeutta kuvaava käyrä on kupera? Miksi häviämisnopeutta kuvataan suoralla nousevalla viivalla?     a) Miksi kolonisaationopeutta kuvaava käyrä on kupera? Miksi häviämisnopeutta kuvataan suoralla nousevalla viivalla?
     b) Miksi vain kolonisaationopeus muuttuu kuvaajan tilanteessa?​     b) Miksi vain kolonisaationopeus muuttuu kuvaajan tilanteessa?​
     c) Mitä tapahtuu asuttujen laikkujen osuudelle ja miksi?     c) Mitä tapahtuu asuttujen laikkujen osuudelle ja miksi?
 +    ​
   4. (Mustavalkokuva rantatyypistä) Ympyröi listasta mikä rantatyyppi kuvassa on.   4. (Mustavalkokuva rantatyypistä) Ympyröi listasta mikä rantatyyppi kuvassa on.
 +  ​
   5. (Kuva kasviplanktonin vuodenaikaissukkessiosta). Selitä kuva.    5. (Kuva kasviplanktonin vuodenaikaissukkessiosta). Selitä kuva.