Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

ye1_ympaeristoeekonomian_johdantokurssi_863000_5_tai_8_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Ympäristöekonomian johdantokurssi ======
 +
 +
 +==== 8.12.2004 ====
 +
 +Kurssin vastuuhenkilö oli Markku Ollikainen.
 +
 +Vastaa kaikkiin kysymyksiin.
 +
 +   - Määrittele lyhyesti, mutta täsmällisesti seuraavat käsitteet:
 +    * Julkishyödyke
 +    * Kuluttajan ylijäämä
 +    * Ympäristölaadun Kutznes-käyrä ​
 +   - Esittele Coasen teoreema ja osoita verbaalisti ja graafisesti,​ että se pätee riippumatta siitä, kuinka omistusoikeudet on kohdennettu.
 +   - Seuraavassa on esitetty joukko väitteitä. Esitä perustelut ja tarvittaessa graafisesti kuvattu näkemyksesi siitä, pitävätkö väitteet paikkansa vai ovatko ne virheellisiä.
 +    - Yhteiskunta määrittää uusiutuvan luonnonvaran (kalakanta) optimaalisen hyödyntämisasteen.
 +            *//Väite: Optimaalinen hyödyntämisaste toteutuu kalakannan suurimman kestävän biologisen käytön (maximum sustained yield) tasolla.//
 +    - Suljettu pieni talous avaa rajansa kansainväliselle kilpailulle. Maailmanmarkkinahinta on alhaisempi kuin suljetun talouden tasapainohinta.
 +            *//Väite: Kyseessä olevan pienen talouden päästöjen määrä kasvaa kaupan avautumisen myötä, jos se ei harjoita aktiivista ympäristöpolitiikkaa.//​
 +    - Päästökaupassa yritys saa alkujaossa lupia vähemmän kuin se tarvitsee luville muodostuvalla tasapainohinnalla (määritelty ehdolla p=MCC(q)).
 +            *//Väite: Jos yritys kokee lupien tasapainohinnan korkeaksi, sen kannattaa mieluummin puhdistaa lisää kuin ostaa puuttuvia lupia. //
 +   - Esittele ympäristön ns. arvokategoriat ja kuvaa lyhyesti ns. contingent valuation -menetelmää ympäristön arvottamismenetelmänä.