Tenttiwiki

Ympäristöekonomian johdantokurssi

8.12.2004

Kurssin vastuuhenkilö oli Markku Ollikainen.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin.

 1. Määrittele lyhyesti, mutta täsmällisesti seuraavat käsitteet:
  • Julkishyödyke
  • Kuluttajan ylijäämä
  • Ympäristölaadun Kutznes-käyrä
 2. Esittele Coasen teoreema ja osoita verbaalisti ja graafisesti, että se pätee riippumatta siitä, kuinka omistusoikeudet on kohdennettu.
 3. Seuraavassa on esitetty joukko väitteitä. Esitä perustelut ja tarvittaessa graafisesti kuvattu näkemyksesi siitä, pitävätkö väitteet paikkansa vai ovatko ne virheellisiä.
  1. Yhteiskunta määrittää uusiutuvan luonnonvaran (kalakanta) optimaalisen hyödyntämisasteen.
   • Väite: Optimaalinen hyödyntämisaste toteutuu kalakannan suurimman kestävän biologisen käytön (maximum sustained yield) tasolla.
  2. Suljettu pieni talous avaa rajansa kansainväliselle kilpailulle. Maailmanmarkkinahinta on alhaisempi kuin suljetun talouden tasapainohinta.
   • Väite: Kyseessä olevan pienen talouden päästöjen määrä kasvaa kaupan avautumisen myötä, jos se ei harjoita aktiivista ympäristöpolitiikkaa.
  3. Päästökaupassa yritys saa alkujaossa lupia vähemmän kuin se tarvitsee luville muodostuvalla tasapainohinnalla (määritelty ehdolla p=MCC(q)).
   • Väite: Jos yritys kokee lupien tasapainohinnan korkeaksi, sen kannattaa mieluummin puhdistaa lisää kuin ostaa puuttuvia lupia.
 4. Esittele ympäristön ns. arvokategoriat ja kuvaa lyhyesti ns. contingent valuation -menetelmää ympäristön arvottamismenetelmänä.