Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
ye10_luonnonvarataloustieteen_syventaevae_kurssi_863053_6_op [2014/08/08 03:02]
91.207.7.30 Rather http://www.instantpaydayloans24h.co.uk/ instant payday loans Paperwork Along with Bad Credit Check. http://www.yourinstantloans.co.uk/ instant payday loan the help of internet. http://www.paydayukfinance.co.uk/ pay day loans Advertising Director sa
ye10_luonnonvarataloustieteen_syventaevae_kurssi_863053_6_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +9.11.2012
  
 +1. Muotoile ja ratkaise valitsemasi uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalista hyödyntämistä kuvaava ongelma hyödyntäen optimiohjausteoriaa. Muodosta Hamiltonin funktio ja tulkitse maksimiperiaatteen ehtoja.
 +
 +2. Oletetaan kaksi symmetristä valtiota, jotka saalistavat yhteistä kalakantaa x.
 +
 +a) Laske yhteistyöratkaisu,​ kun valtiot maksimoivat yhteisiä voittojaan valitsemalla kalastuspanoksensa E. Tuotantofunktiot ovat lineaariset ja muotoa h(x) = qEx. Resurssi kasvaa logistisen kasvun mukaan F(x) = Rx(1-x/K). Kalasaaliista saatava yksikköhinta on p. Kalastuspanoksen E yksikkökustannus on c.
 +
 +b) Mitä tapahtuisi valtioiden yhteistyölle,​ jos alueelle tulisi kolmas identtinen valtio? Ei tarvitse välttämättä laskea, mutta selitä miten mallintaisit ja tutkisit ko. ongelmaa.
 +
 +3. a) Mikä ero on nykyarvoisella ja käypäarvoisella maksimiperiaatteella?​
 +
 +b) Käypäarvoinen liittotilamuuttuja (niukkuushinta) kasvaa Hotellingin säännön mukaan diskonttokoron osoittamaa vauhtia. Mitä tämä tarkoittaa nykyarvoiselle liittotilamuuttujalle yli ajan?
 +
 +c) Miten kaksivaiheiset pelit ratkaistaan?​ Anna esimerkki.
 +
 +d) Itämeren lohenkalastuksen bioekonominen mallinnus.
 +
 +e) Vertaile SMBL (safe minimum biological level) ja SMEL (safe minimum economic level). Mitä nämä kaksi käsitettä tarkoittavat esim. Norjan kevätkutuisen sillin kansainvälisten neuvottelujen tapauksessa?​