Tenttiwiki

9.11.2012

1. Muotoile ja ratkaise valitsemasi uusiutumattomien luonnonvarojen optimaalista hyödyntämistä kuvaava ongelma hyödyntäen optimiohjausteoriaa. Muodosta Hamiltonin funktio ja tulkitse maksimiperiaatteen ehtoja.

2. Oletetaan kaksi symmetristä valtiota, jotka saalistavat yhteistä kalakantaa x.

a) Laske yhteistyöratkaisu, kun valtiot maksimoivat yhteisiä voittojaan valitsemalla kalastuspanoksensa E. Tuotantofunktiot ovat lineaariset ja muotoa h(x) = qEx. Resurssi kasvaa logistisen kasvun mukaan F(x) = Rx(1-x/K). Kalasaaliista saatava yksikköhinta on p. Kalastuspanoksen E yksikkökustannus on c.

b) Mitä tapahtuisi valtioiden yhteistyölle, jos alueelle tulisi kolmas identtinen valtio? Ei tarvitse välttämättä laskea, mutta selitä miten mallintaisit ja tutkisit ko. ongelmaa.

3. a) Mikä ero on nykyarvoisella ja käypäarvoisella maksimiperiaatteella?

b) Käypäarvoinen liittotilamuuttuja (niukkuushinta) kasvaa Hotellingin säännön mukaan diskonttokoron osoittamaa vauhtia. Mitä tämä tarkoittaa nykyarvoiselle liittotilamuuttujalle yli ajan?

c) Miten kaksivaiheiset pelit ratkaistaan? Anna esimerkki.

d) Itämeren lohenkalastuksen bioekonominen mallinnus.

e) Vertaile SMBL (safe minimum biological level) ja SMEL (safe minimum economic level). Mitä nämä kaksi käsitettä tarkoittavat esim. Norjan kevätkutuisen sillin kansainvälisten neuvottelujen tapauksessa?