Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
y85_ympaeristoeoikeus_80023_4_op [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
y85_ympaeristoeoikeus_80023_4_op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Y85 Ympäristöoikeus ======
 +
 +===== 21.9.2011 =====
 +
 +1. Yleiskaavan käyttötarkoitus
 +
 +2. Mikä on ranta-asemakaava?​
 +
 +3. Ympäristöperusoikeus
 +
 +4. Toisen omistamalla maa- tai vesialueella liikkumisen sääntely
 +
 +5. Vesijätön lunastus
 +
 +6. Milloin tarvitaan maa-aineslupa?​
 +
 +7A. Luontotyyppien suojelu metsälain 10. pykälässä ja luonnonsuojelulain 29. pykälässä
 +
 +tai
 +
 +7B. Lajien esiintymispaikkojen suojelu luonnonsuojelulain mukaan
 +
 +8A. Ympäristölainsäädännön keinot ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen torjumiseksi
 +
 +tai 
 +
 +8B. Turvetuotannon mahdolliset ympäristövaikutukset ja niiden kohtelu ympäristölupamenettelyssä
 +
 +
 +
 +===== 5.5.2010 uusintatentti =====
 +
 +1. Kaavahierarkia ja sen ohjausvaikutus
 +
 +2. Mitä olennaisia vaiheita kuuluu kaavoitusmenettelyyn?​
 +
 +3. Kestävän käytön periaate
 +
 +4. Maanomistajan omaisuudensuoja luonnonvaroihin
 +
 +5. Vesijätön lunastus
 +
 +6. Voiko olla oikeutta rakentaa toisen vesialueelle?​
 +
 +7. A) Lajien elinympäristön suojelu
 +
 +7. B) Rakentaminen ranta-alueelle
 +
 +8. A) Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn ja ympäristölupamenettelyn suhde
 +
 +8. B) Ympäristön pilaantumisen määritelmä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristöluvan tarve
 +
 +
 +
 +===== Kooste vuoden 2009 uusintatenteistä =====
 +
 +1. Kaavahierarkia ja sen ohjausvaikutus
 +
 +2. Kaavan ympäristövaikutusten selvittämisvelvollisuus ja sen laiminlyönti
 +
 +3. Kestävän käytön periaate
 +
 +4. A) Naapurille aiheutetun ympäristön pilaantumisesta johtuneen vahingon korvaaminen
 +
 +4. B) Pohjaveden pilaantumiskielto
 +
 +5. Lohkomisen edellytykset
 +
 +6. A) Mitä vesilupaharkinnassa otetaan huomioon?
 +
 +6. B) Luonnonsuojelun merkitys vesilupaharkinnassa
 +
 +7. A) Tontin ja tilan jyvityshalkominen
 +
 +7. B) Metsän hakkuun toimittaminen
 +
 +8. A) Ympäristön pilaantumisen määritelmä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristöluvan tarve
 +
 +8. B) Natura 2000 -verkoston oikeusvaikutukset  ​
 +
 +
 +===== 14.4.2010 =====
 +
 +1. Selosta kunnan kaavoitusmonopolin sisältöä ja rajoituksia
 +
 +2. Mitä olennaisia vaiheita kuuluu kaavoitusmenettelyyn
 +
 +3. Aiheuttamisperiaate
 +
 +4. Luonnonvarojen omaisuudensuoja
 +
 +5. Kiinteistötoimituksessa päätettävät asiat
 +
 +6. Voiko olla oikeutta rakentaa toisen vesialueelle
 +
 +7A. Metsän hakkuun toimittaminen
 +
 +tai
 +
 +7B. Rakentaminen ranta-alueelle
 +
 +8A. Mitä ympäristönsuojeluoikeudessa tarkoitetaan parhaalla käyttökelpoisella tekniikalla(BAT)
 +
 +tai
 +
 +8B. Ympäristön pilaantumisen määritelmä ympäristönsuojelulaissa ja ympäristöluvan tarve
 +
 +Esseellä pystyi korvaamaan tehtävät 7 ja 8