Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

y125_tieteellinen_ajattelu_1_837005_2op [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Kirjallisuuskuulustelu 18.4.2007 ====
  
 +Kakkuri-Knuuttila (et al.), Argumentti ja kritiikki
 +
 +Vastaa yhteen kysymykseen kohdassa A ja yhteen kysymykseen kohdassa B
 +
 +A
 +
 +1 Merkitys ja tulkinta
 +2 Kuinka argumentti voi epäonnistua?​
 +
 +B
 +
 +1 Syllogistinen päättely ja diagrammimenetelmä sen pätevyyden arvioinnissa. Selvitä menetelmän periaatteita ja sovella niitä selvittääksesi,​ onko päätelmä a loogisesti pätenä ja mitä päätelmässä b esitetyissä premisseistä voidaan loogisesti päätellä.
 +
 +a Ei yksikään Y125 kurssin suorittanut ole äkkirikastunut.
 +Kaikki maat&​metsä kandit ovat suorittaneet Y125 kurssin.
 +Ei yksikään maat&​metsä. kandi ole äkkirikastunut.
 +
 +b Kaikki äkkirikastuneet ovat pörssikeinottelijoita.
 +Ei yksikään Y125 kurssin suorittanut ole äkkirikastunut.
 +??????
 +
 +2 Argumenttia vahvistavat,​ heikentävät ja värittävät ilmaisut