Tenttiwiki

Kirjallisuuskuulustelu 18.4.2007

Kakkuri-Knuuttila (et al.), Argumentti ja kritiikki

Vastaa yhteen kysymykseen kohdassa A ja yhteen kysymykseen kohdassa B

A

1 Merkitys ja tulkinta 2 Kuinka argumentti voi epäonnistua?

B

1 Syllogistinen päättely ja diagrammimenetelmä sen pätevyyden arvioinnissa. Selvitä menetelmän periaatteita ja sovella niitä selvittääksesi, onko päätelmä a loogisesti pätenä ja mitä päätelmässä b esitetyissä premisseistä voidaan loogisesti päätellä.

a Ei yksikään Y125 kurssin suorittanut ole äkkirikastunut. Kaikki maat&metsä kandit ovat suorittaneet Y125 kurssin. Ei yksikään maat&metsä. kandi ole äkkirikastunut.

b Kaikki äkkirikastuneet ovat pörssikeinottelijoita. Ei yksikään Y125 kurssin suorittanut ole äkkirikastunut. ??????

2 Argumenttia vahvistavat, heikentävät ja värittävät ilmaisut