Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
virologian_harjoitustyoet [2014/08/15 22:43]
127.0.0.1 external edit
virologian_harjoitustyoet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +======Virologian harjoitustyöt======
 +
 +===== 5.11.2010 =====
 +
 +1. Vastaa lyhyesti:
 +  *  a) Mikä on plakki?
 +  *  b) Miten voit arvioida, kuinka monta uutta virusta tuotetaan yhdessä infektoituneessa solussa?
 +  *  c) Miten voit mitata viruksen adsorptiotehokkuutta?​
 +  *  d) Miten voit tehdä korkeatiitterisen stokin faagista, jonka kuoriproteiinia koodaavaan geeniin on tehty nonsense-mutaatio?​
 +  *  e) Minkälaisia asioita viruksen elinkierrosta voi päätellä yhden vaiheen kasvatuksesta (one step experiment)?​
 +
 +2. Saat kollegaltasi faagistokin. Maljaat faageja seuraavilla isäntäbakteereilla L-maljalle. Käytät maljauksessa 100 μl faagilaimennosta,​ 200 μl isäntäbakteeria sekä 3 ml L-softia. Bakteerikantojen perään on merkitty saamasi plakkimäärä kullakin maljalla.
 +
 +|              |Faagilaimennokset (putkilaimennoksia)|||||
 +|              ^ genotyyppi ​          ^ 10<​sup>​-4</​sup> ​   ^ 10<​sup>​-6</​sup> ​   ^ 10<​sup>​-8</​sup> ​   ^ 10<​sup>​-9</​sup> ​   |
 +^ MP1          | //recA, lacZ// ​      | 11, 17             | -                  | -                  | -                  | 
 +^ MP2          | //supE, recA// ​      | -                  | -                  | 420, 408           | 32, 25             |
 +^ MP3 (pSU18) ​ |                      | 5, 13              | -                  | -                  | -                  |
 +^ MP4 (pJB21) ​ |                      | -                  | 150, 138           | 12, 16             | -                  |
 +pJB21 = pSU18 + faagin geeni VII\\
 +//recA// = homologiseen rekombinaatioon vaikuttava geeni\\
 +//lacZ// = β-galaktosidaasi\\
 +
 +  *  a) Laske tiitterit eri isännillä.
 +  *  b) Onko virus villityyppinen vai mutantti?
 +  *  c) Vertaa tiittereitä MP1:llä ja MP2:lla. Mistä tiittereiden ero johtuu?
 +  *  d) Selitä, miksi faagin tiitteri on korkeampi MP4:llä kuin MP3:lla tai MP:llä.
 +  *  e) Minkälaisia jälkeläisfaageja tuotetaan MP1-isäntäsoluissa (mikä on genotyyppi ja fenotyyppi)?​ Entä MP2-isäntäsoluissa?​