Tenttiwiki

27.4.2012

Vastaa kahteen kysymykseen

1. Kaupunkien ilmastolliset erityispiirteet

2. Kaupunkiekologian anti kaupunkisuunnittelulle

3. Kaupunkiekologia ja ihmisten terveys