Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

toiminnallinen_anatomia [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +====== Toiminnallinen anatomia ======
 +
 +==== 17.5.2011 ====
 +
 +Vastaa kysymykseen 1 tai 2, sekä kysymyksiin 3 ja 4.
 +  - Selkärankaisten hengitys vedessä ja maalla
 +  - Ravinnonottomekanismit (feeding mechanisms) ja niiden muutokset selkärankaisilla
 +  - Vastaa lyhyesti __kahteen__ näistä kolmesta kysymyksestä:​
 +    * Sekundäärinen kitalaki ja sen merkitys
 +    * Kuvaile pääpiirteissään vedessä ja maalla liikkumisen eroja
 +    * luettele vähintään neljä ominaisuutta (rakennetta),​ jotka esiintyvät selkäjänteisillä (Chordata) ainakin jossain elämän vaiheessa
 +  - Nisäkkäiden kuulomekanismit. Kerro yhtäläisyyksistä ja eroistamaanisäkkäiden,​ hylkeiden ja delfiinien välillä
 +
 +
 +
 +
 +==== 25.5.2009 ====
 +
 +Vastaa kysymykseen 1 tai 2, sekä kysymyksiin 3 ja 4.
 +
 +  - Kuvaile selkärankaisten erilaisia liikuntatapoja eri ympäristöissä
 +  - Ravinnonottomekanismit (feeding mechanisms) ja niiden muutokset selkärankaisilla
 +  - Vastaalyhyesti __kahteen__ näistä kolmesta kysymyksestä
 +    * Kraniaalisen tukirangon osat
 +    * Silmän liikuttajalihasten hermotus
 +    * Sekundaarinen kitalaki ja sen merkitys
 +  - Selitä seuraavat termit muutamalla sanalla
 +    * heterodontit hampaat (heterodont teeth)
 +    * hyoidikaari
 +    * uimarakko
 +    * selkäjänne (notochord)