Tenttiwiki

Toiminnallinen anatomia

17.5.2011

Vastaa kysymykseen 1 tai 2, sekä kysymyksiin 3 ja 4.

 1. Selkärankaisten hengitys vedessä ja maalla
 2. Ravinnonottomekanismit (feeding mechanisms) ja niiden muutokset selkärankaisilla
 3. Vastaa lyhyesti kahteen näistä kolmesta kysymyksestä:
  • Sekundäärinen kitalaki ja sen merkitys
  • Kuvaile pääpiirteissään vedessä ja maalla liikkumisen eroja
  • luettele vähintään neljä ominaisuutta (rakennetta), jotka esiintyvät selkäjänteisillä (Chordata) ainakin jossain elämän vaiheessa
 4. Nisäkkäiden kuulomekanismit. Kerro yhtäläisyyksistä ja eroistamaanisäkkäiden, hylkeiden ja delfiinien välillä

25.5.2009

Vastaa kysymykseen 1 tai 2, sekä kysymyksiin 3 ja 4.

 1. Kuvaile selkärankaisten erilaisia liikuntatapoja eri ympäristöissä
 2. Ravinnonottomekanismit (feeding mechanisms) ja niiden muutokset selkärankaisilla
 3. Vastaalyhyesti kahteen näistä kolmesta kysymyksestä
  • Kraniaalisen tukirangon osat
  • Silmän liikuttajalihasten hermotus
  • Sekundaarinen kitalaki ja sen merkitys
 4. Selitä seuraavat termit muutamalla sanalla
  • heterodontit hampaat (heterodont teeth)
  • hyoidikaari
  • uimarakko
  • selkäjänne (notochord)