Tenttiwiki

Todennäköisyyslaskennan kurssi

Välikoe 1

25.10.2006

Kaikissa tehtävissä on esitettävä kunnolliset perustelut ratkaisulle. Kukin tehtävä on 6 pisteen arvoinen.

 1. Esitä Venn-diagrammin avulla kaksi satunnaistapahtumaa A ja B, jotka ovat ehdollisesti riippumattomia annettuna kolmas satunnaistapahtuma C. Huomaa, että Venn-diagrammissa tapahtumien pinta-alat ovat suhteessa niiden todennäköisyyksiin.
 2. Olkoon A ja B riippumattomia satunnaistapahtumia, Osoita että tästä seuraa satunnaistapahtumien Ac ja Bc riippumattomuus (Ac ja Bc ovat näiden tapahtumien komplementtitapahtuma).
 3. Oletetaan että satunnaismuuttuja X noudattaa Poisson(k)-jakaumaa, missä k = 5. Laske X:n odotusarvo ja varianssi.
 4. Geometrisen jakauman massafunktio on muotoa:
   pX(x) = p(1-p)^(x-1), kun x = 1,2,...
   pX(x) = 0,      muuten

Tätä jakaumaa vastaa seuraava todennäköisyysmalli. Olkoon p todennäköisyys sille että Bernoulli-muuttuja (0-1) saa arvon yksi. Toistetaan Bernoulli-muuttujan arvoja generoivaa satunnaiskoetta kunnes saadaan ensimmäisen kerran arvo yksi. Merkitään tehtyjen toistojen lukumäärää X:llä, jolloin X noudattaa ylläolevaa geometrista jakaumaa. Osoita tämän jakauman ns. muistittomuus-ominaisuus, eli että P(X ≥ a+b | X ≥ a) = P(X ≥ b), missä a ja b ovat kaksi mielivaltaista positiivista kokonaislukua.