Tenttiwiki

Vanhoja tenttikysymyksiä

Tämä on Symbioosin, Helixin, Myyn ja SvNK:n yhteinen vanhojen tenttikysymysten kokoelma, jota voi käyttää lukemisen apuna tenttiin valmistautuessa. Tulit tälle sivulle joko Helixin, Symbioosin, Myyn tai SvNK:n nettisivuilta. Katso myös Esimerkkitentti ohjeineen jos aiot lisätä tenttejä.

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Geenit ja molekyylit

Toimiva yksilö

Tutkimuksen työkalut

Biologian kandiohjelma

Toimiva organismi

Menetelmätieteet

Ekologia ja evoluutiobiologia

Fysiologia ja neurotiede

Kasvibiologia

Perinnöllisyystiede

Mikrobiologia

Ympäristötieteiden kandiohjelma

Agroekologia

Akvaattiset tieteet

Maaperä- ja ympäristötiede

Maatalouden ympäristöteknologia

Ympäristöekologia

Ympäristömikrobiologia

Ympäristönmuutoksen ja -politiikan moduuli

Bioinformatiikka

Biokemia

Biotekniikka

Ekologia ja evoluutiobiologia

Fysiologia

Hydrobiologia

Kalataloustiede ja limnologia

Kasvibiologia

Kemia

Laitoksen opetus (tentit löytyvät myös kunkin pääaineen alta)

Maantiede

Maaperä- ja ympäristötiede

Matematiikka ja tilastotiede

Mikrobiologia

Perinnöllisyystiede

Svenskspråkiga tenter

Ympäristöekonomia

Ympäristömuutos ja -politiikka

Yhteiset opintojaksot eli Y-kurssit (mmtdk)

Yleinen mikrobiologia

Ympäristöbiologia

Johtamisen sivuainekokonaisuus

Ympäristöekologia

Muut

Elämä