Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

syventaevien_opintojen_ympaeristoelakikirjallisuutta_hollo_e._ja_kuusiniemi_et_al [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== 11.4.2008 ====
 +
 +Vastaa kahteen tehtävään / Besvara två frågor!
 +
 +  - Maankäytön suunnittelu / Planering av markanvändning
 +  - Ympäristönsuojelulain yleiset periaatteet,​ velvollisuudet ja kiellot / Allmänna principer, förpliktelser och förbjud inom miljövårdslag
 +  - Ympäristönsuojelulain mukainen lupamenettely / Licensprocedur enligt miljövårdslag
 + 
 + 
 +