Tenttiwiki

11.4.2008

Vastaa kahteen tehtävään / Besvara två frågor!

  1. Maankäytön suunnittelu / Planering av markanvändning
  2. Ympäristönsuojelulain yleiset periaatteet, velvollisuudet ja kiellot / Allmänna principer, förpliktelser och förbjud inom miljövårdslag
  3. Ympäristönsuojelulain mukainen lupamenettely / Licensprocedur enligt miljövårdslag