Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

syoevaen_genetiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== Syövän genetiikka/​Cancer genetics =====
  
 +==== 1.4.2008 ====
 +
 +=== Lectures ===
 +
 +  - Gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples. Kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. Esimerkkeinä MYC- ja ABL- proto-onkogeenien aktivoituminen.
 +  - The regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control. Solusyklin säätelyssä toimivien CDK-proteiinikinaasien erilaiset säätelyt.
 +  - MMR and cancer. MMR ja syöpä.
 +
 +=== Literature ===
 +
 +  - RB and cancer. RB ja syöpä.
 +
 +The lecture part gives 2 ects. The lecture part together with literature gives 3 etcs (both parts need to be passed). ​
 +   
 +
 +==== 11.2.2008 ====
 +
 +1. Explain shortly
 +  *  Tumor
 +  *  Cancer
 +  *  Oncogene
 +  *  Tumor suppressor gene
 +  *  Mismatch repair gene
 +  *  Gatekeeper
 +  *  Caretaker
 +  *  LOI
 +  *  Amplicon
 +  *  NIN, MIN, CIN 
 +
 +
 +2. Gene alterations by chromosomal translocation in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples.
 +
 +3. The regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control
 +
 +4. Benefits and disadvantages of gene testing in familial cancer (your own opinion)
 +
 +Literature:
 +RB and cancer
 +
 +
 +==== 14.2.2007 ====
 +
 +1. Määrittele lyhyesti
 +  *  Tuumori
 +  *  Syöpä
 +  *  Genomin "​imprinting"​
 +  *  Onkogeeni
 +  *  Tuumorisupressorigeeni
 +
 +
 +2. Määrittele lyhyesti
 +  *  "Two hit"​-mekanismi
 +  *  LOI
 +  *  Amplicon
 +  *  NIN, MIN, CIN
 +  *  Apoptoosi
 +
 +3. Kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. Esimerkkeinä MYC- ja ABL- proto-onkogeenien aktivoituminen.
 +
 +4. Geneettisten testien hyödyt ja haitat periytyvässä syövässä (vapaaehtoinen,​ vastauksesta saa kaksi lisäpistettä,​ oma mielipide, ~1/2 sivun vastaus)
 +
 +Kirjallisuuskysymys:​
 +RB ja syöpä
 +
 +==== 6.4.2005 ====
 +
 +1. määrittele lyhyesti / explain shortly
 +  * tuumori / tumor
 +  * syöpä / cancer
 +  * onkogeeni / oncogene
 +  * tuumorisupressorigeeni /tumor suppressor gene
 +  * "​gatekeeper"​ / "​gatekeeper"​
 +  * "​caretaker"​ / "​caretaker"​
 +  * nin, min, cin
 +
 +2. kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa.
 +esimerkkeina myc-ja abl - proto-onkogeenien aktivoituminen
 +
 +2. gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas the activation of myc- and abl-proto-oncogenes as examples
 +
 +3. solusyklin säätelyssä toimivien cdk-proteiinikinaasien erilaiset säätelyt
 +3. the regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control
 +
 +4. geneettisten testien haitat ja hyödyt periytyvässä syövässä (oma mielipide).
 +
 +kirjallisuuskysymys / literature
 +periytyvä paksusuolisyöpä/​ familial colorectal cancer