Tenttiwiki

Syövän genetiikka/Cancer genetics

1.4.2008

Lectures

 1. Gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples. Kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. Esimerkkeinä MYC- ja ABL- proto-onkogeenien aktivoituminen.
 2. The regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control. Solusyklin säätelyssä toimivien CDK-proteiinikinaasien erilaiset säätelyt.
 3. MMR and cancer. MMR ja syöpä.

Literature

 1. RB and cancer. RB ja syöpä.

The lecture part gives 2 ects. The lecture part together with literature gives 3 etcs (both parts need to be passed).

11.2.2008

1. Explain shortly

 • Tumor
 • Cancer
 • Oncogene
 • Tumor suppressor gene
 • Mismatch repair gene
 • Gatekeeper
 • Caretaker
 • LOI
 • Amplicon
 • NIN, MIN, CIN

2. Gene alterations by chromosomal translocation in leukemias and lymphomas. Use the activation of MYC- and ABL-proto-oncogenes as examples.

3. The regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control

4. Benefits and disadvantages of gene testing in familial cancer (your own opinion)

Literature: RB and cancer

14.2.2007

1. Määrittele lyhyesti

 • Tuumori
 • Syöpä
 • Genomin “imprinting”
 • Onkogeeni
 • Tuumorisupressorigeeni

2. Määrittele lyhyesti

 • “Two hit”-mekanismi
 • LOI
 • Amplicon
 • NIN, MIN, CIN
 • Apoptoosi

3. Kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. Esimerkkeinä MYC- ja ABL- proto-onkogeenien aktivoituminen.

4. Geneettisten testien hyödyt ja haitat periytyvässä syövässä (vapaaehtoinen, vastauksesta saa kaksi lisäpistettä, oma mielipide, ~1/2 sivun vastaus)

Kirjallisuuskysymys: RB ja syöpä

6.4.2005

1. määrittele lyhyesti / explain shortly

 • tuumori / tumor
 • syöpä / cancer
 • onkogeeni / oncogene
 • tuumorisupressorigeeni /tumor suppressor gene
 • “gatekeeper” / “gatekeeper”
 • “caretaker” / “caretaker”
 • nin, min, cin

2. kromosomaalisten translokaatioiden aiheuttamat geenimuutokset leukemioissa ja lymfoomissa. esimerkkeina myc-ja abl - proto-onkogeenien aktivoituminen

2. gene alterations by chromosomal translocations in leukemias and lymphomas the activation of myc- and abl-proto-oncogenes as examples

3. solusyklin säätelyssä toimivien cdk-proteiinikinaasien erilaiset säätelyt 3. the regulations of cyclin-dependent kinases in cell cycle control

4. geneettisten testien haitat ja hyödyt periytyvässä syövässä (oma mielipide).

kirjallisuuskysymys / literature periytyvä paksusuolisyöpä/ familial colorectal cancer