Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

suomen_uhanalaiset_elaeimet [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== 523042 Suomen uhanalaiset eläimet ======
 +
 +==== 24.2.2000 J. Terhivuo ====
 +
 +  - Selosta mitä seuraavat käsitteet tarkoittavat: ​
 +    *  IUCN
 +    *  ex situ-suojelu
 +    *  beta-diversiteetti
 +    *  Rion sopimus
 +    *  CITES
 +    *  Suomen erityisvastuulintulajit. Vähintään kaksi esimerkkiä.
 +  - Minkä vuoksi Lohi, taimen ja siika ovat uhanalaisten lajien listalla ja mitä niiden kantojen säilyttämiseksi on tehty?
 +  - Oikein/​väärin-väittämiä 12 kpl. (pisteytys: ​ 0-6 oikein = 0 pistettä, siitä eteenpäin ½  pistettä kustakin) ​
 +    * esim: Kangaskäärme on Suomessa ainoastaan Ahvenanmaalla elävä harvinainen käärme. Siitä on tehty Ahvenanmaalla viime vuosina useita löytöjä eikä kanta näytä siellä taantuneen.
 +[[http://​custom-essay.ws/​index.php|essay writing]]