Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

suomen_suurperhoset [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +
 +====== 523110 Suomen suurperhoset ======
 +
 +==== 23.2.2006 Marko Nieminen ====
 +
 +  - Millaisia erityispiirteitä liittyy päiväperhosten parittelukäyttäytymiseen?​
 +  - Miten perhosia voidaan havainnoida?​ Anna esimerkkejä.
 +  - Mitkä suurperhosten yläheimot esiintyvät Suomessa ja mitä luonteenpiirteitä niillä on?
 +  - Millaista ravintoa perhoset käyttävät toukkana ja aikuisena?
 +  - Mitkä ovat suurperhosten tärkeimmät aistit ja kommunikointitavat?​
 +
 + ​Vastaa kolmeen kysymykseen.
 +[[http://​custom-essay-writing-service.org/​index.php|custom writing]]
 +