Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
start [2014/02/27 00:39]
84.251.123.218
start [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +**Tervetuloa tenttiwikiin!**
  
 +Tänne on koottu eri luentosarjojen tenttien kysymyksiä,​ jotta tentteihin lukeminen olisi tulevilla opiskelijoilla helpompaa. Myös sinä voit auttaa tenttiwikin laajentamisessa ja parantamisessa! Tentin loputtua ota kysymykset talteen ja tule kirjoittamaan ne tänne! Klikkaa alta siirtyäksesi suureen tenttikysymyslistaan.
 +
 +[[tenttikysymykset|Vanhoja tenttikysymyksiä]]