Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
solut_ja_soluvuorovaikutukset [2017/02/24 14:13]
128.214.61.33 [529313 Solut ja soluvuorovaikutukset (2 op)]
solut_ja_soluvuorovaikutukset [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== 529313 Solut ja soluvuorovaikutukset (2 op) =====
  
 +==== 24.2.2017 ====
 +ulkomuistista
 +
 +1. Miten integriinien aktiivaatiota säädellään?​
 +
 +2. Kuvaa lyhyesti:
 +
 +a) Miksi elimistömme tarvitsee kantasoluja
 +
 +b) Kuvaa 2 esimerkin avulla kuinka niiden aktiivisuutta ja erilaistumista säädellään
 +
 +3. Mitä on syövän monoklonaalinen kasvu? Entä klonaalinen evoluutio? ​
 +
 +4. Intrasellulaarinen patogeeni infektoi kohdesolun. Miten T-solut voivat auttaa tällaisessa tilanteessa?​
 +
 +==== 20.12.2016 ====
 +1. Kun valkosolu siirtyy verenkierrosta kudoksiin tarvitaan adheesioproteiineja. Kerro lyhyesti mitkä ne ovat ja miten ne toimivat.
 +
 +2. Proteoglukaaniaggregaattien rakenne (kaavakuva lyhyine selityksineen) esiintyminen ja merkitys.
 +
 +3. Kuvaa lyhyesti:
 +
 +a) Miksi elimistömme tarvitsee kantasoluja
 +
 +b) Kuvaa 2 esimerkin avulla kuinka niiden aktiivisuutta ja erilaistumista säädellään
 +
 +4. Viruksen replikaatiosyklin vaiheet.
 +
 +==== 10.02.2015 (2. uusinta) ====
 +
 +Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen:​
 +  - Hyaluronaani (hyaluronihappo):​ ominaisuudet,​ interaktiot ja merkitys kudoksille.
 +  - Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että syöpäsolun jakautuminen on hallitsematonta?​
 +  - Kaspaasien aktivoitumis- ja inhiboitumismekanismit apoptoosissa
 +  - a) Määrittele lyhyesti pluripotentti kantasolu, b) Anna kaksi esimerkkiä eri tavoista yödyntää pluripotentteja kantasoluja