Tenttiwiki

529313 Solut ja soluvuorovaikutukset (2 op)

24.2.2017

ulkomuistista

1. Miten integriinien aktiivaatiota säädellään?

2. Kuvaa lyhyesti:

a) Miksi elimistömme tarvitsee kantasoluja

b) Kuvaa 2 esimerkin avulla kuinka niiden aktiivisuutta ja erilaistumista säädellään

3. Mitä on syövän monoklonaalinen kasvu? Entä klonaalinen evoluutio?

4. Intrasellulaarinen patogeeni infektoi kohdesolun. Miten T-solut voivat auttaa tällaisessa tilanteessa?

20.12.2016

1. Kun valkosolu siirtyy verenkierrosta kudoksiin tarvitaan adheesioproteiineja. Kerro lyhyesti mitkä ne ovat ja miten ne toimivat.

2. Proteoglukaaniaggregaattien rakenne (kaavakuva lyhyine selityksineen) esiintyminen ja merkitys.

3. Kuvaa lyhyesti:

a) Miksi elimistömme tarvitsee kantasoluja

b) Kuvaa 2 esimerkin avulla kuinka niiden aktiivisuutta ja erilaistumista säädellään

4. Viruksen replikaatiosyklin vaiheet.

10.02.2015 (2. uusinta)

Vastaa seuraaviin neljään kysymykseen:

  1. Hyaluronaani (hyaluronihappo): ominaisuudet, interaktiot ja merkitys kudoksille.
  2. Mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että syöpäsolun jakautuminen on hallitsematonta?
  3. Kaspaasien aktivoitumis- ja inhiboitumismekanismit apoptoosissa
  4. a) Määrittele lyhyesti pluripotentti kantasolu, b) Anna kaksi esimerkkiä eri tavoista yödyntää pluripotentteja kantasoluja