Tenttiwiki

Solunsisäiset kuljetusprosessit

2.3.2004

Vastaa lyhyesti (korkeintaan puoli sivua/kysymys) 5:een seuraavista 6 kysymyksestä.

 • Mitä merkitsee seuraava kaavio ajatellen proteiinien kuljetusta solujen sisällä

 • Miksi leivinhiiva Saccharomyces cerevisiae on ollut keskeinen koeorganismi kalvoliikenteen proteiinikoneistojen tutkimuksessa?
 • Kerro, miten pienten Rab-GTPaasien GTP-sitomis/hydrolyysi-syklin ajatellaan säätelevän kalvoliikennettä?
 • Mitä eri tehtäviä tiedetään coat-proteiinikompleksilla olevan kuljetusvesikkelien muodostuksessa lähtömembraanilta?
 • Miten pienen Ran-GTPaasin ajatellaan säätelevän kuljetusta tumahuokosen läpi?
 • Listaa lyhyesti, millaisia eri kolesterolin solunsisäisiä kuljetustapahtumia solujemme fysologia vaatii.

9.1.2001

HUOM! Vastaa viiteen kysymykseen, maksimissaan puoli sivua/kysymys

 1. Mikä on Sec61-proteiinikompleksi ja miten se pääpiirteissään toimii?
 2. Kuvaa, millaisia tapahtumia liittyy kuljetusvesikkelin muodostumisvaiheeseen kalvoliikenteessä.
 3. Kerro lyhyesti, minkätyyppisten proteiinikoneistojen arvellaan toimivan kuljetusvesikkelin tethering-vaiheessa (=vesikkelin initiaalinen kontakti kohdekalvon kanssa).
 4. Millaisia eri rooleja on kalvoliikenteen pienillä GTPaasi-proteiineilla?
 5. Kerro, mitä ovat SNARE-proteiinit ja mikä on niiden toiminnana kannalta keskeinen rakennepiirre.
 6. Miten pienen Ran-GTPaasin ajatellaan toimivan tumakuljetuksessa?