Tenttiwiki

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

solun_elaemaenkaaren_genetiikka [2019/06/12 22:35] (current)
Line 1: Line 1:
 +===== 11.3.2010 =====
  
 +== Monivalinta 3p (0,5p per oikea vastaus) ==
 +Soluliitoksiin liittyviä termejä. Valitse oikea termi kysymysten alla olevasta listasta.
 +   - Mikä termi kuvaa epiteelirakenteiden (ja epiteelisolujen) ominaispiirrettää,​ jossa solujen toinen puoli liittyy tyvikalvoon ja vastakkainen puoli on onteloa päin?
 +   - Selkärangattomilla tavattava soluliitos, joka sulkee lähekkäisten epiteelisolukkojen välitilan estäen liukoisten molekyylien vapaan liikkumisen epiteelisolukon toiselta puolelta toiselle.
 +   - Selkärankaisten soluliitos, joka sulkee lähekkäisten epiteelisolukkojen välitilan estäen liukoisten molekyylien vapaan liikkumisen epiteelisolukon toiselta puolelta toiselle.
 +   - Epiteelisolun "​ulkopuoli"​ eli onteloa päin oleva puoli.
 +   - Ankkuroiva liitos, joka on yhteydessä aktiinisäikeisiin.
 +   - Ankkuroiva liitos, joka on yhteydessä välikokoisiin säikeisiin.
 +
 +Termit: Par6, planaarinen,​ vyöliitos (adhesion junction), polaarinen, väliseinällinen (septate) liitos, tiivisliitos,​ apikaalinen,​ asinaarinen,​ basolateraalinen,​ desmosomi, niveljalkaisliitos
 +
 +== Lyhyet kysymykset tot. 9p. - 1: 1p, 2: 3p, 3: 3p ja 4: 2p ==
 +   - Solusykli: Mitkä allamainituista solutyypeistä esiintyvät ihmisellä? Jos esiintyy, anna esimerkki.
 +     * Solu ei kasva eikä jakaudu
 +     * Solu kasvaa muttei jakaudu
 +     * Solu jakautuu muttei kasva
 +     * Solu kasvaa ja jakautuu
 +   - Solusykli: Olet juuri saanut graduprojektiisi yhteistyökumppanilta kolme solulinjaa, joissa kussakin on indusoituva vektorikonstrukti. Lähetyksen mukana tulleessa kirjeessä kerrotaan, että solulinja A:n konstrukti estää M-vaiheen sykliinien degradaation,​ solulinja B:n konstrukti ekspressoi voimakkaasti p21 proteiinia ja solulinja C:n konstrukti estää Rb:n fosforylaation. Lisäät innoissasi konstruktit aktivoivaa kemikaalia soluille muistamatta että on perjantai-ilta ja maljalla olevat solut ovat jo nyt kasvaneet niin täyteen, että ne tulisi jakaa. Perjantai-illalle on vähän menoa ja mietit kuumeisesti selviävätkö solut huomiseen. Miten ennustat solujen käyttäytyvän yön aikana? Perustele.
 +   - Syöpä: Myc-proteiinin yliekspressio aiheuttaa solujen kontrolloimatonta proliferaatiota ja ei ihmekään että Myc:n yliekspressio on tyypillistä monille eri syöville. Yllättäen Myc:n yliekspressio normaaleissa soluissa aiheuttaakin voimakkaasti apoptoosia ja tietyissä olosuhteissa koko solupopulaatio tuhoutuu Myc-aktivaation seurauksena. Selitä, miksi Myc:n aktivaatio aiheuttaa näin vastakkaisia vaikutuksia normaaleissa ja syöpäsoluissa?​
 +   - Solun tukiranka: Katso tehtävän kuvaa alla. Kuvassa A on lepääville soluille tyypillinen aktiinin värjäytyminen. Jos soluihin injektoidaan konstitutiivisesti aktiivia muotoa Rac, Rho tai CDC42 GTPaaseista,​ tämä aiheuttaa merkittäviä muutoksia solujen aktiinirakenteissa. Mikä GTPaaseista aiheuttaa stressisäikeiden (B), lamellipodien (C) ja filopodien (D) muodostumisen?​
 +
 +== Esseet, valitse toinen. 6p ==
 +   - Syövän tunnusmerkit
 +   - Kudoksen kasvun soluviestintä